10/03/2017

10. posvet MOJA KARIERA - QUO VADIS

 

 

Fakulteta za zdravstvo Angele Boškin 

v sodelovanju s partnerji projekta

»Zdravstvena nega kot znanstvena disciplina v Sloveniji: mednarodno primerljiv sistem sekundarnega in terciarnega izobraževanja v zdravstveni negi kot temelj raziskav in prispevka znanosti k trajnostnemu družbenemu razvoju«

 

vabi na 

10. posvet MOJA KARIERA - QUO VADIS

Nacionalni model razvoja in krepitve zdravstvene nege kot znanstvene discipline v Sloveniji  

Posvet bo potekal v četrtek, 20. 4. 2017 v  Ljubljani, Four Points by Sheraton (bivši Mons), s pričetkom ob 9. uri.

Posvet je namenjen menedžerjem in vodjem v visokošolskih in zdravstvenih zavodih, odgovornim v zdravstveni in izobraževalni politiki, odgovornim v združenjih na področju zdravstvene nege, diplomiranim medicinskim sestram/zdravstvenikom, visokošolskim in srednješolskim učiteljem in strokovnim sodelavcem na področju izobraževanja v zdravstveni negi, študentom magistrskega študija, idr.

 PROGRAM POSVETA

8.30 – 9.00 Registracija udeležencev
9.00 – 9.05 Uvodni pozdrav organizatorjev posveta
  Moderator
9.05 – 9.30 Zdravstvena nega kot stroka in znanost: pogled osnovnošolcev, dijakov in študentov zdravstvene nege, Dr. Katarina Babnik et al., FVZ UPR
9.30 – 9.55 Razumevanje kompetenčnega modela za vse ravni  izobraževanja v zdravstveni negi: mešani raziskovalni dizajn, dr. Brigita Skela Savič et al., FZAB
9.55 – 11.20 PANEL 1, moderira (v usklajevanju) 


 
Kompetenčni model  za vse ravni izobraževanja v zdravstveni negi: razhajanja med potrebami pacientov, politiko, izobraževanjem in prakso
Sodelujejo: dr. Brigita Skela Savič, dr. Tit Albreht, Monika Ažman, Kristina Modic, dr. Tonka Poplas Susič, Nevenka Brolih, Jelka Mlakar, ZZZS, MZ, MIZŠ, CPI.  
11.20 – 11.45 Odmor
 

Moderator

11.45 – 12.10 Odnos medicinskih sester do raziskovanja in doktorskega študija: mešani raziskovalni dizajn, Dr. Simona Hvalič Touzery in dr. Brigita Skela Savič et al., FZAB
12.10 – 12.30 Analiza modelov dobrih praks za razvoj in krepitev zdravstvene nege kot znanstvene discipline: pregled literature, Dr (Združeno kraljestvo Velike Britanije in Severne Irske) Majda Pajnkihar et al., FZV UM
12.30 – 14.00

PANEL 2, moderira dr. Brigita Skela Savič
Model razvoja zdravstvene nege kot znanstvene discipline v Sloveniji: razumevanje študentov, kliničnih okolij, financerjev zdravstvenih storitev, zbornic, mediji
Sodelujejo: Mojca Dobnik (doktorska študentka), Uroš Zafošnik (doktorski študent), Sanela Pivač (doktorska študentka), Tina Oblak (magistrska študentka), Dr (Združeno kraljestvo Velike Britanije in Severne Irske) Majda Pajnkihar (dekanja), dr. Majda Pahor (raziskovalka), Nina Knavs (novinarka), predstavnik strokovne direktorice UKC Ljubljana, ARRS.   

14.00 Zaključek posveta

 

Kotizacije ni, število mest je omejenih. Na posvet se prijavite preko spletne prijavnice. Dodatne informacije dobite v Centru na št.: +386 4 5869368 ali po e-pošti: center@fzab.si. Organizator si pridružuje pravico do manjših sprememb programa posveta. Projekt je financiran s sredstvi javnega razpisa.

 

 Vljudno vabljeni!

izr. prof. dr. Brigita Skela Savič

E-PRIJAVNICA

 

 

   

 

Projekt št. V5-1507 je sofinancirala Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije iz državnega proračuna in Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport.