17/07/2017

11. šola za klinične mentorje: Profesionalizacija mentorstva v kliničnem okolju

 
 

 

Vljudno vas vabimo, da se udeležite 11. šole za klinične mentorje z naslovom:

Profesionalizacija mentorstva v kliničnem okolju

11. šola za klinične mentorje bo potekala 12. oktobra 2017, dvorana Kolpern na Stari Savi, Jesenice.

PROGRAM:

 8.00 –  8.30 Registracija udeležencev
 8.00 –  8.45 Uvodna pozdrava: izr. prof. dr. Brigita Skela Savič, dekanja FZAB  
Alenka Bijol, dipl. m. s., predsednica DMSBZT Gorenjske 


I. PROFESIONALIZACIJA MENTORSKE VLOGE

 8.45 – 10.00 Pomen čustvene intelligence v profesionalnem razvoju kliničnih mentorjev (mag. Špela Strniša Tušek, viš. pred.)
10.00 – 10.30 Prenos teorije v prakso zdravstvena nege (mag. Jožica Ramšak Pajk, viš. pred.)

10.30 – 10.45 Razprava
10.45 – 11.05 Odmor

EVALVACIJA MENTORSKE VLOGE V KLINIČNEM OKOLJU – VIDIK UČNEGA OKOLJA IN ŠTUDENTOV

11.05 – 11.20 Zadovoljstvo študentov in kliničnih mentorjev s kliničnim usposabljanjem – predstavitev rezultatov evalvacije za študijsko leto 2016/17 - trendi in predlogi izboljšav (Marta Smodiš, pred.) 

11.20 – 12.50 Učne baze – študenti:

1. Zdravstveni dom Kranj
2. Univerzitetni klinični center Ljubljana
3. Psihiatrična bolnišnica Begunje 
4. Univerzitetni rehabilitacijski inštitut Republike Slovenije Soča
5. Splošna bolnišnica Jesenice
6. Univerzitetna psihiatrična klinika Ljubljana 
7. Dom Viharnik Kranjska Gora
8. Klinika Golnik
9. Študentski svet

12.50 – 13.20 Razprava 

13.20 – 14.00 Odmor za kosilo


II. PROJEKT: Vzhodno evropski Center odličnosti medicinskih sester za nadzor nad tobakom: Usposabljanje medicinskih sester kot promotorjev za zdravljenje odvisnosti od tobaka

14.00 – 14.20 Projekt Eastern Europe Nurses’ Centre of Excellence for Tobacco Control – Developing Nurse Champions for Tobacco Dependence Treatment 

Vzhodno evropski Center odličnosti medicinskih sester za nadzor nad tobakom: Usposabljanje medicinskih sester kot promotorjev za zdravljenje odvisnosti od tobaka (EE-COE II) (Sanela Pivač, pred.)

14. 20  PREDSTAVITEV NAJ MENTORJEV FZAB ZA ŠTUDIJSKO LETO 2016/17

Podelitev priznanj 

 

Kotizacije za udeležence 11. šole za klinične mentorje ni. Vabimo vas, da se na dogodek prijavite preko spletne prijavnice. Za več informacij smo vam na voljo v Centru na tel. št.: +386 4 5869 360 ali po e-pošti: center@fzab.si. Organizator si pridružuje pravico do manjših sprememb programa šole za klinične mentorje.

 

Vljudno vabljeni!

Sanela Pivač, mag. zdr. neg., pred.                                             izr. prof. dr. Brigita Skela Savič
      Prodekanja za izobraževanje                                                                   Dekanja

    

                                                        

SPLETNA PRIJAVNICA


PROGRAM