07/06/2018

11. mednarodna znanstvena konferenca

 

Vabimo vas, da se aktivno udeležite

11. mednarodne znanstvene konference

Medpoklicno povezovanje na različnih ravneh zdravstvenega varstva: trendi, potrebe in izzivi
(Bled, 7. junij 2018)

 

Konferenca je namenjena predstavitvi aktualnega raziskovalnega in razvojnega dela iz kliničnih okolij, visokošolskih in drugih zavodov ter predstavitvi razvojnih strategij na področju sodobne zdravstvene obravnave v zaostrenih gospodarskih razmerah. Na konferenco so vabljeni tudi magistrski in doktorski študenti ter njihovi mentorji.

Postanite del kakovostnega dogodka, ki vam omogoča promocijo vašega raziskovalnega dela in delitev vaših spoznanj z drugimi strokovnjaki iz Slovenije in tujine.

Sooblikujte znanje in odgovornost. Vljudno vabljeni k oddaji izvlečkov!

Sanela Pivač, mag. zdr. neg., viš. pred.
Vršilka dolžnosti dekanje

 

PRIJAVNICA


TEMATSKA PODROČJA

Determinante zdravja in odzivi stroke zdravstvene nege na sodobna stanja/izzive/potrebe
Medpoklicno in medsektorsko povezovanje za razvoj kakovostne zdravstvene obravnave
Promocija zdravja (otroci in mladina, delovno aktivna populacija, zdrav v tretje življenjsko obdobje)
Gibanje in telo
Modernizacija zdravstvene nege (e-zdravstvena nega, sodobna zdravstvena nega)
Izboljšave in spremembe v zdravstveni negi na podlagi raziskovanja in na dokazih podprte prakse
Starajoča populacija in sodobna zdravstvena obravnava – trendi in razvoj
Družba, zdravje in politika
Klinično raziskovanje – primeri izboljševanja prakse

 

POMEMBNI DATUMI

do 15. februarja 2018 poslati izvleček
do 23. februarja 2018 obvestilo o uvrščenih izvlečkih
do 30. marca 2018 oddaja prispevkov
do 18. aprila 2018 recenzije prispevkov
do 11. maja 2018 oddaja končnih prispevkov

 

ROK ZA ODDAJO IZVLEČKOV: 15. 2. 2018

Izvleček naj obsega do 500 besed, pisan naj bo v strukturi IMRD, opredeliti je treba tematsko področje izvlečka. Sprejemamo raziskovalna dela ali dele raziskav, ki še niso objavljene, in pregledne znanstvene prispevke. Izvleček pošljite na center@fzab.si. Več informacij dobite na www.fzab.si

Izvleček bo pregledal Programski odbor konference. Prvi avtorji uvrščenih izvlečkov bodo prejeli nadaljnja navodila za pripravo prispevka. Število mest aktivnih udeležencev je omejeno. 

PRENESITE NAVODILA ZA IZVLEČKE KOTIZACIJA

Aktivni udeleženci konference: 110 EUR
Aktivni udeleženci konference – študenti RS: 75 EUR
Aktivni udeleženci konference – študenti FZAB: 55 EUR
Drugi udeleženci konference: 135 EUR

 

Več o prijavi in plačilu kotizacije za fizične in pravne osebe dobite na www.fzab.si, center@fzab.si in 04 586 93 68.

 

 

 

 

 

PRIJAVNICA