..." /> ..." />
26/09/2014

Interprofessional experiential learning (IPE) solutions: equipping the qualified dementia workforce to champion evidence informed improvement to advanced dementia care and family caring (Palliare)

»Interprofessional experiential learning (IPE) solutions: equipping the qualified dementia workforce to champion evidence informed improvement to advanced dementia care and family caring (Palliare)«
Erasmus + KA2 – Cooperation and Innovation for Good Practices

Nosilka projekta: 
University of the West of Scotland, UK 

Partnerji v projektu: 
Linnaeus University, Švedska, 
Fakulteta za zdravstvo, Jesenice, Slovenija, 
Turku University of Applied Sciences Ltd TUAS, Finska, 
Escola Superior de Enfermagem do Porto, Portugalska,
University of Alicante, Španija, 
Univerzita Karlova v Praze, Češka

izr. prof. dr. Brigita Skela Savič
doc. dr. Simona Hvalič Touzery

2014 - 2016

  

               


 


Srečanje na Škotskem, Oktober 2014 


 

Namen projekta: Razviti medpodročno učno platformo izkustvenega učenja. Model izkustvenega učenja bo prek virtualne mobilnosti omogočal dostop do informacij o najboljših evropskih praksah in z novim znanjem opolnomočil vse, ki se ukvarjajo s področjem demence. Ti strokovnjaki bodo lahko na podlagi novih znanj uvajali izboljšave pri negi in oskrbi oseb z napredovano demenco ter pri družinski oskrbi. 

Cilj projekta: Medstrokovno razumevanje najboljših praks za nego in oskrbo oseb z napredovano demenco in družinsko oskrbo v terminalni fazi paliativnega zdravljenja (ang. extended palliative care stage of the illness), in razumevanje doprinosa strokovnjakov iz različnih strok, k doseganju najboljših praks.

Pričakovani rezultati: 

1) Pregled literature z namenom oblikovanja skupnega razumevanja oskrbe oseb z demenco in družinske oskrbe v terminalni fazi paliativnega zdravljenja oseb z demenco (ang. extended palliative phase of the illness).  Ključne ugotovitve - povzetek

2) Primerjalna analiza aktualnih političnih dokumentov v partnerskih državah, ki zadevajo oskrbo ljudi z demenco v zadnjem obdobju življenja. Ključne ugotovitve - povzetek

3) Izvedba primerjalnih študij primerov v vseh partnerskih institucijah, ki bodo zajele izkušnje oseb z demenco ter njihovih družinskih oskrbovalcev v terminalni fazi demence. Ključne ugotovitve - povzetek

4) Dogovor o evropski definiciji podaljšane paliativne faze oskrbe oseb z demenco (ang. extended palliative phase ofdementia care) in načelih, ki podpirajo najboljšo prakso.

5) Analiza razlik (ang. gap analysis) o potrebnih znanjih s katerimi bi opolnomočili kvalificirane zaposlene osebe, ki delajo z osebami z demenco (ang. the qualified dementia workforce). Namen je doseči najboljšo prakso z vidika oseb z demenco in podpreti družinske oskrbovalce v paliativnifazi oskrbe osebe z demenco (ang. extended palliative care phase of dementia). Ključne ugotovitve - povzetek

6) Oblikovanje okvirov za doživljajsko učenje (ang. experiential learning) v virtualnem okolju. Ključne ugotovitve - povzetek

7) Oblikovanje spletnega učnega okolja. 

8) Priprava interdisciplinarnih učnih modulov na dodiplomskem in podiplomskem nivoju v več evropskih jezikih. 

9) Priprava priročnikov za uporabnike in priročnikov za koordinatorje (ang. facilitators) v različnih evropskih jezikih. 

10) Ključne deležnike (ang. stakeholders) v vseh partnerskih državah seznaniti z novim virtualnim učnim okoljem (ang. collaborative virtual European Dementia Academy), ki ponuja izkustveno učenje in jih vključiti v spletne delavnice ter v uvodno predstavitev učnega okolja.

TWITAJTE z nami na @palliare1

Več na UWS PALLIARE PROJECT