Publikacija je izšla ob inavguraciji VŠZNJ v FZJ in zajema pregled 7-letnega razvoja od Visoke šole za zdravstveno nego Jesenice (VŠZNJ) do Fakultete za zdravstvo Jesenice (FZJ). Kot v uvodniku zapiše dekanja izr. prof. dr. Brigita Skela Savič, je »VŠZNJ nastala izključno iz potreb kliničnih okolij, z jasno vizijo postati kakovostna šola na področju izobraževanja v zdravstveni negi. Naše ambicije so bile, dati pomemben prispevek k razvoju zdravstvene nege v Sloveniji in vzpostaviti pogoje za razvoj stroke kot znanstvene discipline

Razvoj fakultete je predstavljen po ključnih dosežkih dosedanjega razvoja:

  • Pedagoško-izobraževalna dejavnost
  • Znanstveno raziskovalna in razvojna dejavnost
  • Razvijanje zdravstvene nege kot znanstvene discipline
  • Sistem kakovosti na FZJ

Pomemben element delovanja FZJ je tudi njena vpetost v nacionalno in mednarodno okolje na različnih nivojih družbe. FZJ se lahko pohvali z vrsto pionirskih dosežkov in visoko zaposljivostjo diplomantov.   

Z namenom, da se razvoj FZJ predstavi tudi skozi oči različnih deležnikov, je FZJ k izjavam povabila predstavnike učnih baz, občine Jesenice, študentov, diplomantov, mednarodnih partnerjev in visokošolskih učiteljev.

Pregled razvoja fakultete se zaključi s pogledom v prihodnost in z novimi izzivi, ki so pred FZJ. Kot je lepo zapisal  mag. Simon Vrhunec, generalni direktor UKC Ljubljana: »S svojim pristopom ste razgibali izobraževalni prostor na področju zdravstvene nege in mu odprli neslutene možnosti. S svojim delom dvigujete ugled stroki zdravstvene nege in skupaj z vami vidim veliko priložnosti za nadgradnjo sodelovanja. Zaključujem z željo, ki jo je v svoji knjigi Ritmi poslovne evolucije zapisala Violeta Bulc: »Naj vas nikoli ne mine radovednost, želja po potovanju, radost doseženega in pogum za vse, kar prihaja.«

Video 7 let rasti Fakultete za zdravstvo Jesenice