Aktualno

Kakovostno izobraževanje za uspešno karierno pot

 | 

Po končani srednji šoli sem se leta 2009 vpisala na Fakulteto za zdravstvo Jesenice. Že od malih nog sem želela pomagati ljudem in delati v zdravstvu. Vzor mi je bila mati, ki je prav tako medicinska sestra, zato sem že zgodaj videla, kakšno delo se opravlja pri tem poklicu. Poklic medicinske sestre ni samo pomagati pacientu, pač pa tudi njegovi družini in svojcem ter skrbeti za dobro posameznika in celotne družbe. Medicinske sestre delujejo na različnih področjih, ne samo v bolnišnicah in zdravstvenih domovih. Izvajajo tudi preventivo, promocijo zdravja, sodelujejo v raznih ustanovah, zavodih in šolah, zato je delo medicinskih sester raznoliko in pestro.

Zdravstvenih šol v Sloveniji je kar veliko, vendar pa se med seboj razlikujejo tako po kakovosti kot pridobljenem znanju. Že na informativnih dnevih so nam povedali, da študij ni lahek, vendar pa lahko rečem, da je kakovost izobraževanja na Fakulteti za zdravstvo Jesenice na visoki ravni.

Predavanja so bila zanimiva, pridobili smo veliko informacij in novega znanja od dobrih predavateljev. Veliko smo se naučili na klinični praksi, ki je obsegala polovico vseh učnih ur. Izvajala se je v različnih kliničnih bazah, kjer smo spoznali različna področja zdravstvene nege. Na predavanjih pridobljeno znanje smo tako uporabili še v praski. Z mentorji smo izvajali različne aktivnosti in intervencije v zdravstveni negi ter spoznali delo v kliničnem okolju. Velika prednost Fakultete za zdravstvo Jesenice je, da se klinična praksa izvaja v različnih kliničnih bazah, na različnih enotah in panogah. Tako vsak vidi, kaj delo diplomirane medicinske sestre obsega, in se lažje odloči, kaj in kje bi rad delal, ko zaključi izobraževanje.

Znanja in izkušenj smo že s samo klinično prakso dobili zelo veliko, zato zaposlitve po končanem študiju ni bilo težko dobiti. Delodajalci poznajo Fakulteto za zdravstvo Jesenice in vedo, da od tod prihajajo dobri, izobraženi diplomanti. Pogosto so nas že na praksi povabili, naj se po končani diplomi oglasimo pri njih, če bomo iskali zaposlitev. Sama sem dobila delo v ambulanti medicine dela, prometa in športa, najprej sem delala kot študentka, po dokončani diplomi pa sem se pri njih redno zaposlila.

Brosura_ZDRAVSTVENA_NEGA_II_stopnja-1Na Fakulteti za zdravstvo Jesenice se izvaja tudi magistrski študij, zato sem se odločila še za pridobitev magistrskega naziva. Trenutno sem študentka prvega letnika, študij je zanimiv, predavajo dobri in priznani predavatelji, predmetnik je zelo raznolik. V predavanja je vključeno veliko razprave, tako da lahko vsak študent izrazi svoje mnenje in pove svoje stališče o določeni temi. Veseli me, da sem diplomantka in študentka magistrskega študija Fakultete za zdravstvo Jesenice, saj vem, da hodim na dobro fakulteto, ki se za svoje študente trudi ter jim zagotavlja kakovostno izobraževanje in omogoča uspešno karierno pot.

Izmenjajte...Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someone

Obvestite me o novih objavah na blogu.