Aktualno

Izobraževanje – želja ali potreba današnjega časa?

 | 

Časi se spreminjajo in vedno pogosteje smo soočeni z željo ali potrebo po izobraževanju. Stvari se spreminjajo s tako naglico, da moramo svoje znanje sproti dopolnjevati. Spreminjajo se tako obravnava pacientov kot pacientova pričakovanja, predvsem do medicinskih sester. Lastnosti, ki bi jih medicinska sestra morala imeti po pričakovanjih pacientov, nadrejenih in medicinske sestre same, je veliko. Pravzaprav naj bi imela medicinska sestra kar nekaj nadnaravne moči.

Pa je to res mogoče? Medicinska sestra ni več le prijazna, nasmejana in dobrosrčna, je nepogrešljiv člen zdravstvene ekipe, ki lahko prav s svojo strokovnostjo in profesionalnostjo pripomore h kakovostnejši in varnejši obravnavi pacienta. A to se največkrat kar pozabi. Medicinske sestre smo tako v prepoznavnosti največkrat odrinjene na rob.

Zato je kljub občasnim vprašanjem ter pomislekom kolegov ter kolegic in sodelavcev, zakaj se medicinske sestre izobražujemo ali celo raziskujemo, zakaj potrebujemo fakultete, magistrski študij ali celo doktorskega, odgovor pravzaprav zelo preprost. Prav izobraževanje nam bo omogočilo prepoznavnost ter zagotavljalo strokovno in profesionalno delo. Najpomembnejše pa je, da si z vseživljenjskim izobraževanjem in osebno rastjo bogatimo življenje.

Izmenjajte...Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someone

Obvestite me o novih objavah na blogu.