Razvojni projekti

Evropski projekt Palliare za izboljšave pri napredovani fazi demence

 | 

Fakulteta za zdravstvo Jesenice sodeluje v projektu Erasmus+ »Interprofessional experiential learning (IPE) solutions: equipping the qualified dementia workforce to champion evidence informed improvement to advanced dementia care and family caring« – Palliare, ki ga financira Evropska unija. Projekt vodi University of the West of Scotland.

V septembru 2015 se je zaključila prva faza projekta in prišli smo do več zanimivih izsledkov, ki jih predstavljamo v nadaljevanju, trenutno pa še poteka druga faza projekta. V septembru bo na Portugalskem organizirana zaključna konferenca.

Zakaj Palliare?
Namen projekta Palliare je:

 • Opolnomočiti delovno silo na področju demence, da bodo spodbudili izboljšave v napredovani fazi demence
 • Oblikovati spletne učne vire, ki temeljijo na praksi in izkustvenem učenju, ki bodo v podporo formalnim oskrbovalcem v napredovani fazi demence.

Dve fazi
Cilj prve faze projekta: interprofesionalno razumevanje dobre prakse formalne oskrbe v napredovani fazi demence in družinske oskrbe v napredovani fazi bolezni ter razumevanje doprinosa različnih disciplin k doseganju najboljše prakse.

Ključne ugotovitve:

 • Pregled literature z namenom oblikovanja skupnega razumevanja oskrbe oseb z demenco in družinske oskrbe v napredovani fazi demence (ang. extended palliative phase of the illness). Ključne ugotovitve – povzetek
 • Primerjalna analiza aktualnih političnih dokumentov v partnerskih državah, ki zadevajo oskrbo oseb z demenco v zadnjem obdobju življenja. Ključne ugotovitve – povzetek
 • Izvedba primerjalnih študij primerov v vseh partnerskih državah, ki bodo zajele izkušnje oseb z demenco ter njihovih družinskih oskrbovalcev v napredovani fazi demence. Ključne ugotovitve – povzetek
 • Dogovor o evropski definiciji podaljšane paliativne faze oskrbe oseb z demenco (ang. extended palliative phase of dementia care) in načelih, ki podpirajo najboljšo prakso.
  1.5) Analiza razlik (ang. gap analysis) o potrebnih znanjih s katerimi bi opolnomočili kvalificirane zaposlene osebe, ki delajo z osebami z demenco (ang. the qualified dementia workforce. Ključne ugotovitve – povzetek
 • Oblikovanje okvirov za doživljajsko učenje (ang. experiential learning) v virtualnem okolju. Ključne ugotovitve – povzetek
 • Oblikovanje Izjave o dobri praksi (Best practice statement) na področju napredovane demence.

Cilji druge faze projekta: oblikovanje inovativnega virtualnega interprofesionalnega izkustvenega učenja z namenom opolnomočenja strokovnjakov, ki delajo na področju demence, da bodo nudili najboljšo prakso v obdobju napredovane faze bolezni.

Aktivnosti druge faze:

 • Priprava okvirov za virtualno interprofesionalno izkustveno učenje
 • Spletno okolje namenjeno sodelovanju strokovnjakov iz različnih držav: http://dementia.uws.ac.uk/
 • Priprava interdisciplinarnih učnih modulov na dodiplomskem in podiplomskem nivoju
 • Priprava priročnikov za uporabnike in priročnikov za koordinatorje (ang. facilitators) v različnih evropskih jezikih.
 • Ključne deležnike (v vseh partnerskih državah seznaniti z novim virtualnim učnim okoljem
 • Načrtovanje virtualne European Dementia Academy.

Zaključna konferenca na Portugalskem

PALLIARE_konferenca

V okviru projekta bo 8. in 9. septembra 2016 v Portu na Portugalskem potekala zaključna konferenca, na kateri bodo predstavljeni ključni dosežki projekta, med drugim izjava European Best Practice Statement in nova evropska mreža »Dementia Palliare Community of Practice«.

Več informacij o projektu
Twitter: @palliare1
Spletna stran: UWS PALLIARE PROJECT
Poročila in drugi viri v okviru projekta: http://dementia.uws.ac.uk/resources/

Nosilka projekta:

UWS

Partnerji v projektu:

Partnerji - Palliare

Izmenjajte...Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someone

Obvestite me o novih objavah na blogu.