Aktualno

Zakaj Fakulteta za zdravstvo Angele Boškin?

 | 

Kdo je bila Angela Boškin?

Gospa Angela Boškin (rojena 6. 6. 1886, Pevma pri Gorici) je zgodovinsko gledano izjemno pomembna osebnost za zdravstveno nego v Sloveniji. Bila je prva šolana medicinska sestra iz socialno-zdravstvenega dela. Diplomirala je leta 1918 za poklic »skrbstvena sestra« v prvi šoli za socialno-skrbstveno delo na Dunaju. Po vrnitvi v Slovenijo sprva ni našla dela, saj so imele zdravstvene in socialne ustanove pogodbe z redovnicami. Kmalu je takratna socialno-zdravstvena politika spoznala, da je njeno znanje pomembno za slabo organizirano zdravstvo in socialo. Tako je februarja 1919 z dekretom kot prva skrbstvena sestra (danes diplomirana medicinska sestra v patronažni dejavnosti) dobila službo na Jesenicah, kjer je delovala do leta 1922. Na Jesenicah je ustanovila prvo posvetovalnico za matere in dojenčke na ravni takratne države ter vzpostavila zaupanje do svojega dela pri naprednih ženskih krogih in organizacijah na tem področju. Uspešno uvedena praksa posvetovalnic se je kasneje razširila po celi državi. Poklicna pot jo je vodila na Zavod za socialno higiensko zaščito dece v Ljubljani, kjer je službovala kot glavna sestra zavoda. Bila je med pobudniki za ustanovitev prve šole za zaščitne sestre v Ljubljani, ki je začela delovati leta 1924 v okviru istega zavoda. Tam je tudi predavala in nostrificirala svoje spričevalo s šolanja na Dunaju. To so bili prvi začetki organiziranega strokovnega izobraževanja na področju zdravstvene nege na Slovenskem.

Nastanek novega poklica je v letu 1927 privedel do ustanovitve prve strokovne organizacije, imenovane Organizacija absolventk šole za sestre, ki je prerasla v društvo, v katerem je bila Angela Boškin dolga leta aktivna članica in mu tudi predsedovala. Leta 1928 je v reviji Ženski pokret objavila članek z naslovom Nova ženska profesionalna organizacija. Bila je tudi prepričana zagovornica ženskih pravic do izobraževanja in poklicnega udejstvovanja, kar ni bilo dobro sprejeto v konservativnih krogih, z njo se niso strinjali tudi nekateri zdravniki. Poklicna pot jo je nato vodila v Trbovlje, kjer je delovala 10 let v posvetovalnici za matere in otroke. Delovne razmere so bile težke, prisotna je bila huda revščina, slaba prosvetljenost, spopadala se je s problemi zapuščenih otrok in z mladoletno prostitucijo. Pri delu je bila uspešna, saj ji je v tako zahtevnih okoliščinah uspelo zmanjšati smrtnost otrok in umrljivost mater. Od leta 1939 je vodila osveščanje prebivalstva v okviru Higienskega zavoda Ljubljana. V času druge svetovne vojne je delovala v tuberkuloznem dispanzerju v Škofji Loki, kjer je do prebivalcev delovala zaščitniško pri poskusih rasnega čiščenja in skrbela za ilegalce. Leta 1944 se je upokojila, utrujena in izčrpana od napornega dela ter se preselila v rojstno Pevmo pri Gorici. Za svoje delo je bila leta 1969 odlikovana z Zlatim znakom takratne Zveze društev medicinskih sester Slovenije in z Redom zaslug za ljudstvo s srebrnimi žarki v takratni Jugoslaviji. Umrla je 28. 7. 1977 v rodni Pevmi pri Gorici.

Fakulteta in lik Angele Boškin

preimenovanje2Življenje in delo Angele Boškin sem podrobneje začela spoznavati ob akreditaciji Visoke šole za zdravstveno nego Jesenice. Bila sem prva dekanja šole, ki je izhajala iz poklica, za katerega je šola izobraževala, in uveljavljanje prve samostojne šole izven univerz v akademskem okolju ni bilo enostavno. Veliko je bilo nasprotovanj akreditaciji šole in dvomov, da je šola izven univerze lahko kakovostna. Poleg kariernih izkušenj in znanj mi je razvojna in pionirska drža Angele Boškin bila kot dekanji navdih na zahtevni poti razvoja fakultete. Danes lahko rečem, da sta lik in delo Angele Boškin vgrajena v naše vrednote, poslanstvo, vizijo in razvojne aktivnosti, ki jih ustvarjamo.

Že na samem začetku delovanja takratne visoke šole sem takoj sprejela pobudo Zdenke Kramar, da Splošna bolnišnica Jesenice in Visoka šola za zdravstveno nego Jesenice v aprilu 2007 organizirata 1. dneve Angele Boškin, ki so bili namenjeni kakovosti v zdravstvu. Ta strokovni posvet je postal tradicionalen in je danes stičišče strokovnjakov na področju kakovosti in varnosti v zdravstvu ter je bil prvi skupni projekt šole in regijske bolnišnice. Od takrat jih je nastalo še mnogo, fakulteta se uspešno povezuje z več kot 20. učnimi bazami.
Danes lahko rečemo, da se vsi, ki razvijamo Fakulteto za zdravstvo Jesenice, nenehno zavedamo družbene odgovornosti, ki jo imamo do razvoja zdravstvene nege, njene profesionalizacije in vzpostavljanja temeljev za njen razvoj v znanstveno disciplino. Z inovativnimi večletnimi pristopi in raziskovalnim delom postopoma izgrajujemo razumevanje in zavedanje, kako pomembna je kakovost izobraževanja za poklice v zdravstveni negi, o čemer je govorila in pisala že Angela Boškin.

Že od leta 2008 naprej organiziramo strokovne posvete in razprave o pomenu razvoja zdravstvene nege v Sloveniji na temeljih raziskovanja in na dokazih podprtega dela ter spremljanja in izboljševanja lastnega dela.

Odpiramo pogled in spodbujamo aktivacijo na novih področjih delovanja in raziskovanja medicinskih sester, ki so danes družbeno potrebna, kot sta promocija zdravja in obravnava kroničnih bolnikov. Opozarjamo na ranljivost starostnikov in drugih družbenih skupin, promoviramo pomen kakovosti in varnosti v zdravstvu in opozarjamo na nujno potrebne spremembe v organiziranosti zdravstva kot sistema v Sloveniji in uveljavljanja medpoklicne zdravstvene obravnave.

Velik poudarek smo dali izgradnji standardov strokovne in znanstvene pismenosti tako na ravni študijskih programov kot strokovnih in znanstvenih dogodkih fakultete. Magistrski študenti zdravstvene nege in diplomanti prve stopnje dajejo pomemben doprinos k razvoju nacionalne revije Obzornik zdravstvene nege v smeri dviga standardov v publiciranju.

Raziskali smo razumevanje profesionalizacije v zdravstveni negi med medicinskimi sestrami v slovenskih bolnišnicah, njihovo zavedanje odgovornosti za prevzemanje zahtevnejših oblik dela, kar je osnova za prevzemanje odgovornosti in uvajanje novih oblik dela in povezanost le-tega z razvojem specializacij in znanj na ravni strokovnega magisterija ter doktorskega študija.

Oblikovali smo smernice za izobraževanje v zdravstveni negi na visokošolski ravni, ki jih je Zbornica zdravstvene in babiške nege prevzela kot nacionalne smernice za to področje.
Danes v nacionalnem projektu razvijamo kompetenčni model za vse ravni izobraževanja v zdravstveni negi in model razvoja zdravstvene nege kot znanstvene discipline v Sloveniji. Prepoznana je naša vsakoletna mednarodna znanstvena konferenca, ki daje možnosti udejstvovanja in mreženja raziskovalcev v zdravstveni negi in širše že od 2008 naprej.

Fakulteta je pomembno prispevala k izgradnji profesionalne identitete diplomantov zdravstvene nege, saj je leta 2011 razvila poklicno prisego, ki smo jo poimenovali po Angeli Boškin in jo je Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije predlagala kot nacionalno prisego za vse diplomante prve stopnje. Najboljšim diplomskim in magistrskim delom od leta 2011 naprej podeljujemo nagrade Angele Boškin, visokošolske učitelje za njihovo kakovostno delo in za doprinos k razvoju fakultete nagradimo s priznanjem Angele Boškin.

Fakulteta danes

Fakulteta za zdravstvo Jesenice (FZJ) v študijskem letu 2016/2017 praznuje deseto obletnico delovanja kot visokošolska izobraževalna in raziskovalna institucija. To je čas, ko delamo refleksijo o našem delu in snujemo načrte za prihodnost.

Dojemamo se kot fakulteta, ki pomembno prispeva k uveljavljanju zdravstvene nege v zdravstvenem sistemu in družbi. V svet poklicnega dela smo pospremili že več kot 250 diplomantov. Študentom omogočamo izobraževanje na vseh treh ravneh visokošolskega izobraževanja. Danes ima fakulteta poleg visokošolskega študija Zdravstvena nega še dva strokovna magisterija, to sta Zdravstvena nega in Promocija zdravja, ter doktorski študij Zdravstvene vede, ki ima tri smeri – Zdravstveno nego, Promocijo zdravja in Zdravstveni management.

Fakulteta je prepoznana po kakovostnem pedagoškem procesu, odlični zaposljivosti diplomantov prvostopenjskega študija ter hitri rasti raziskovalnega dela v Sloveniji in v mednarodnih povezavah. Ravno dobra mednarodna in nacionalna raziskovalna vpetost in učinkovitost sta bila ključna doprinosa, da se je takratna visoka šola v letu 2014 preoblikovala v fakulteto.

Iz ideje regijsko zasnovane šole smo prerasli v fakulteto, ki združuje, usmerja in aktivno doprinaša k razvoju zdravstvene nege kot znanstvene discipline v Sloveniji.

Razvoj poklicnega delovanja izobraženih medicinskih sester se je v Sloveniji pričel z Angelo Boškin na Jesenicah. Angela Boškin je bila strokovnjakinja, ki je »iz poklica skrbstvena sestra naredila poslanstvo, kar je največ, kar lahko nekdo naredi za svojo stroko«. Po besedah zgodovinarke, profesorice Zvonke Zupanič Slavec z Medicinske fakultete Univerze v Ljubljani »Angela Boškin sodi med deset zaslužnih v zgodovini zdravstva in zdravstvenega varstva v Sloveniji«.

Zato z velikim spoštovanjem in odgovornostjo ter ob soglasju svojcev prevzemamo dediščino njenega pionirskega dela kot prve skrbstvene sestre, ki je začela poklicno pot na Jesenicah. S ponosom bomo ohranjali spomin na njeno življenjsko delo s preimenovanjem v Fakulteto za zdravstvo Angele Boškin.

preimenovanje
Utrinek s slavnostnega dogodka ob preimenovanju

Uporabljeni viri
Anon, 1969a. Naša prva medicinska sestra Angela Boškinova. Obzornik zdravstvene nege, 3(3), pp. 123–130.
Anon, 1969b. Letošnje leto smo sklenili s proslavo 50-letnice dela medicinskih sester v Sloveniji. Obzornik zdravstvene nege, 3(4), pp. 185–187.
Anon, 1970. Gradivo II. Skupščine Zveze DMS Slovenije dne 5. in 6. XII. 1969. Obzornik zdravstvene nege, 4(1), pp. 1–7.
Bandur, S. 2016. Angela Boškin je bila slovenska Florence Nightingale. Delo, 3. 3. 2016. Dostopno na: www.delo.si/prosti-cas/zanimivosti/angela-boskin-je-bila-slovenska-florence-nightingale.html [Na dan 2. november 2016].
Korenčan, A., 2009. Življenje in delo Angele Boškin. Gorica: Goriška Mohorjeva družba.
Skela Savič, B., 2016. Smernice za izobraževanje v zdravstveni negi na študijskem programu prve stopnje Zdravstvena nega (VS). Jesenice: Fakulteta za zdravstvo Jesenice. Dostopno na: www.fzj.si/uploads/file/zaklenjeno_Koncne%20smernice_RSKZN_Strateski%20svet%20ZN_BSS_OZN.pdf [Na dan 2. november 2016].
Skela Savič, B., Pesjak, K. & Lobe, B., 2016. Evidence-based practice among nurses in Slovenian hospitals. International Nursing Review, 63(1), pp. 122–131.
Visoka šola za zdravstveno nego Jesenice, 2011. Prisega Angele Boškin za diplomante programa prve stopnje Zdravstvena nega (VS). Jesenice: Visoka šola za zdravstveno nego Jesenice. Dostopno na: http://www.vszn-je.si/uploads/file/Prisega_Angele_Boskin_zaklenjena.pdf Na dan 2. november 2016].

Izmenjajte...Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someone

Obvestite me o novih objavah na blogu.