Aktualno

Zakaj izbrati magistrski študij Promocija zdravja?

 | 

Fakulteta za zdravstvo Angele Boškin je tudi v študijskem letu 2018/2018 razpisala prosta mesta za vpis v magistrski študij Promocija zdravja (mag./2l.) Gre za prvi tovrstni program pri nas, katerega kompetence zajemajo ustvarjanje kadrovskih virov za uresničevanje politik za krepitev zdravja.

S postavljenimi kompetencami in cilji razvija strokovnjake, ki lahko uresničujejo najsodobnejše usmeritve na področju preventive in promocije zdravja. Ti strokovnjaki so usposobljeni za promocijo zdravja v vseh življenjskih obdobjih in na različnih področjih zdravja (npr. na področju duševnega zdravja, obvladovanja kroničnih bolezni, odziva na potrebe ranljivih skupin prebivalstva in podobno). Hkrati lahko prilagajajo programe in storitve javnega zdravja ter zdravstvenega varstva glede na nove potrebe uporabnikov s poudarkom na prepoznavanju in zmanjševanju neenakosti v zdravju.

Program traja dve leti in je ovrednoten s 120 kreditnimi točkami. Potrebe po strokovnjakih za promocijo zdravja so zelo raznolike, saj zajemajo področja, kot so sistem zdravstvenega varstva (primarna, sekundarna in terciarna raven), sistem socialnega varstva, ministrstva, inštituti in direktorati, zdraviliški turizem, področje kozmetike in wellnessa, samostojna svetovanja in storitve na področju zdravega življenja in druga.

Gregor Robič, študent magistrskega študija Promocija zdravja na FZAB:

»Diplomirane medicinske sestre in diplomirani zdravstveniki imamo pomembno vlogo pri spodbujanju javnega zdravja. Tradicionalno je poudarek promocije zdravja s strani medicinskih sester usmerjen v preprečevanje bolezni in spreminjanje vedenja posameznikov glede na njihovo zdravje.

V času, ko je proračun okrnjen, skušajo zdravstvene organizacije zmanjševati stroške in ker je znano, da primanjkuje osebja, je še posebej pomembno spodbujanje aktivnosti promocije zdravja. Če lahko ljudje na podlagi javnozdravstvenih programov ohranjajo boljše zdravje, zmanjšamo število vstopov v sistem zdravstvenega varstva in s tem zmanjšujemo posledično tudi dodatne stroške.

Promocija zdravja načrtuje svoje aktivnosti s pozitivno dokazanimi podprtimi raziskavami, svoje programe pa implementira v različna okolja. Medicinske sestre za promocijo zdravja sodelujejo s skupinami v skupnosti in z organizacijami (primarne zdravstvene ekipe, prostovoljne in zakonske organizacije), da prepoznajo zdravstvene potrebe skupnosti in skupaj z ostalimi strokovnjaki razvijejo najprimernejše načine za pospeševanje izboljšanja zdravja.

Znanje, ki je potrebno za identificiranje problemov, iskanje deležnikov in partnerjev, za določanje pravih pristopov in izdelavo načrta dela ter za njegovo ustrezno ovrednotenje, lahko pridobite na magistrskem študijskem programu Promocija zdravja. Predavatelji so vrhunski strokovnjaki, ki se vsakodnevno ukvarjajo s promocijo zdravja. Poleg teoretične podlage prejmete še zakladnico njihovih bogatih izkušenj. Na koncu še pohvala celotni ekipi, ki skrbi, da fakulteta deluje na visoki ravni, hkrati pa skrbi za dobro počutje študentov in je vedno pripravljena prisluhniti in dopustiti soustvarjanje ter nenehno izboljševanje glede na naše učne potrebe.«

Vpis v študijskem letu 2018/2019
V program se lahko vpišejo diplomanti študijskih programov prve bolonjske stopnje, ki so po kvalifikaciji ISCED uvrščeni v področje zdravstva, in tudi diplomanti drugih študijskih smeri, ki med študijem opravijo diferencialni izpit. Za študijsko leto 2018/2019 je na voljo 30 mest za izredni študij, ki se bo izvajal v Študijskem središču Ljubljana. Prvi prijavni rok poteka do 31. avgusta 2018. Več informacij o vpisu …

Izmenjajte...Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someone

Obvestite me o novih objavah na blogu.