Aktualno

Projekt ProInCa in Center odličnosti v zdravstveni negi

 | 

Triletni (2017–2020) projekt ProInca je bil namenjen opolnomočenju medicinskih univerz v Kazahstanu z znanji in dolgoročnimi mehanizmi za modernizacijo zdravstvene nege. Rezultati sodelovanja finskih, nizozemskih, slovenskih in kazahstanskih partnerjev naslavljajo reformo sistema zdravstvene nege in razvoj menedžmenta ter izobraževalnega sistema na področju zdravstvene nege v Kazahstanu. Pomemben vidik sodelovanja sta bila tudi razvoj in implementacija na dokazih podprte zdravstvene nege v Kazahstanu, kar dviga raven kakovosti zdravstvene oskrbe pacientov ter njihovo varnost.

Eden od pomembnih dosežkov za dolgoročno vzdržnost je bila ustanovitev Centra odličnosti v zdravstveni negi (CNE), ki je bil razvit z delom projektnih in pridruženih partnerjev ProInCa. Fakulteta za zdravstvo Angele Boškin je bila ena od partneric v tem projektu, osredotočena predvsem na z dokazi podprto zdravstveno nego. Več informacij o tem najdete na spletni strani projekta ProInCa.

Center odličnosti v zdravstveni negi je mrežna organizacija za sodelovanje in izmenjavo znanja v zdravstveni negi za potrebe raziskovanja in izobraževanja ter za izboljšanje na dokazih temelječe zdravstvene nege v Kazahstanu. E-platforma CNE podpira in lajša izmenjavo znanja, raziskave, inovacije in izobraževanje. Kazahstanski Center odličnosti v zdravstveni negi prispeva k izboljšanju zdravstvene nege s podpiranjem sposobnosti medicinskih sester za izboljšanje kakovosti prakse zdravstvene oskrbe in s tem zdravja prebivalstva. CNE uvaja teorijo v prakso in krepi razvoj znanosti v zdravstveni negi ter služi kot skupna spletna platforma za povezovanje prakse zdravstvene nege, izobraževanja v zdravstveni negi in raziskavanja v zdravstveni negi.

CNE aktivno zbira, promovira in deli:

  • informacije o na dokazih temelječih kliničnih smernicah za oskrbo pacientov;
  • učna gradiva za področje zdravstvene nege;
  • raziskave medicinskih sester;
  • aktualne novosti v zdravstveni negi.

Glavne teme so: zdravstvena nega v Kazahstanu, raziskovanje v zdravstveni negi, na dokazih temelječa zdravstvena nega, klinične smernice v zdravstveni negi, vodenje v zdravstveni negi. Spletna gradiva in tečaji za omenjene teme so prosto dostopni na spletni strani CNE, za katerega vabimo, da si ga ogledate.

V teh treh letih sodelovanja smo videli pozitiven premik v vladnih odločitvah, velike spremembe v razumevanju zdravstvene nege kot stroke v Kazahstanu, razumevanje z dokazi podprte zdravstvene nege ločeno od medicine, prirast učiteljev z magisterijem iz zdravstvene nege, vse več medicinskih sester, zaposlenih na delovnih mestih, za katere so izobražene …

Pridobili smo tudi uvid v izzive, s katerimi se srečujejo v Kazahstanu, najpomembnejše pa je, da smo stkali odlične profesionalne in osebne vezi.

Izmenjajte...Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someone

Obvestite me o novih objavah na blogu.