Razvojni projekti

Nadgradnja kariernega središča FZAB

 | 

Posebne potrebe študentov so zelo raznolike, odkrite in prikrite, velikokrat pa v okolju neprepoznavne zaradi različnih faktorjev, povzročajo pa lahko stiske in neprijetnosti. Pomembno vlogo pri podpiranju, razumevanju in zagotavljanju učinkovite podpore  študentov s posebnimi potrebami in statusi imajo visokošolski učitelji na fakulteti, tutorji, mentorji in drugi zaposleni ter zunanji strokovnjaki iz mreže posameznikov, ki imajo izkušnje in znanja za delo s študenti posebnih skupin.

FZAB od leta 2019 aktivno deluje na pripravljanju, umeščanju in izvajanju aktivnosti kariernega središča, ki uporabnikom zagotavljajo nova znanja, spretnosti in vseživljenjsko učenje za boljšo zaposljivost. Zaradi epidemije je bilo delovanje kariernega središča sicer okrnjeno, razvoj pa se ni ustavil. Fakulteta deluje v smeri celostne obravnava študentov z vizijo ponuditi znanje, spretnosti in vseživljenjsko učenje za boljšo zaposljivost. Fakulteta že ves čas omogoča študij tudi študentom s posebnimi potrebami, saj je enak dostop do učenja in izobraževanja ter pridobivanja kompetenc temelj za boljšo zaposljivost.

Projekt Nadgradnja kariernega središča FZAB za zagotavljanje celostne podpore kariernega svetovanja študentom ter spodbujanje prilagojenih oblik pomoči posebnim skupinam študentov predstavlja nadgradnjo že obstoječih aktivnosti; načrtovane aktivnosti v projektu spodbujajo prožne oblike učenja ter podporo kakovostni karierni orientaciji za posebne skupine študentov na ravni visokošolskega izobraževanja. Izboljšanje enakega dostopa do učenja pri formalnih, neformalnih in priložnostnih oblikah učenja, posodobitev znanja, spretnosti in kompetenc delovne sile ter spodbujanje prožnih oblik učenja, tudi s poklicnim svetovanjem in potrjevanjem pridobljenih kompetenc so področja, ki jih karierni center FZAB naslavlja skozi aktivnosti v tem projektu: 1. Usposabljanje  in izobraževanje za karierne svetovalce, 2. Vzpostavitev sistema za prepoznavanje posebnih skupin študentov, 3. Podpora posebnim skupinam študentov, 4. Informiranje. Aktivnosti so zasnovane skladno z že obstoječim delovanjem kariernega središča.

Interes fakultete je da študentje in diplomanti pridobijo več znanja in spretnosti in vseživljenjskega učenja za boljšo zaposljivost; da je dostop do storitev in aktivnosti kariernega središča enak za vse in, da študentje in diplomanti posodobijo spretnosti in znanja s svetovanjem in udeležbo na dogodkih. S spodbudo za nadgradnjo Kariernega središča in zagotavljanje celostne podpore kariernega svetovanja študentom ter spodbujanje prilagojenih oblik pomoči posebnim skupinam  bo omogočeno zagotavljanje enakih možnosti oz. enakih dostopnosti pridobivanja znanj in spretnosti za boljšo zaposljivost vsem udeleženim v študijskem procesu.

V sklopu projekta fakulteta nudi še dodatno podporo posebnim skupinam študentov. Karierni center FZAB aktivnosti usmerja v: organizacijo dogodkov za ozaveščanje; podporo študentom, ki pripadajo posebnim skupinam v obliki svetovanja in usposabljanja; svetovanje  vsem ki stopijo v stik s kariernim središčem; sodelovanje s srednjimi šolami in njihovimi svetovalci; sodelovanje z institucijami, ki pokrivajo področje dela z mladimi. Včeraj sta se v sklopu Kariernega središča FZAB izvedla dva dogodka pod naslovom »Vsi drugačni – vsi enakopravni«. Gospa Nives Šircelj Fortunat iz zavoda Zaposli.se je uporabnikom kariernega središča nudila informacije in znanja o prvih delovnih izkušnjah, gospa Mojca Arh iz podjetja Racio d.o.o. pa o vseživljenjski karierni orientaciji.

Projekt predstavlja pomembno dodano vrednost že tako aktivnemu kariernemu središču FZAB. Storitve in aktivnosti Kariernega središča so raznolike, lahko pa jih združimo v nekaj najpomembnejših sklopov:

  • Povezovanje aktivnosti Centra za vseživljenjsko učenje, karierno svetovanje, tutorstvo in mentorstvo z aktivnostim ALUMNI KLUBA.
  • Povezovanje akademskega in kliničnega okolja.
  • Karierno svetovanje bodočim študentom, študentom in diplomantom.
  • Organizacija izobraževanj o zaposlitvenih možnostih in za večanje zaposljivosti diplomantov FZAB.
  • Kadrovsko svetovanje in posredovanje.
  • Povezave do študentskega dela in prostih delovnih mest.
  • Povezovanje z delodajalci, drugimi kariernimi centri in organizacijami, ki promovirajo poklic in delovna mesta.
  • Analitično spremljanje zaposlitvenih možnosti in zaposljivosti diplomantov FZAB.

 

Več informacij o samem projektu je na voljo na spletni strani projekta.

Vas pa na tem mestu tudi vabimo, da izkoristite naše znanje in izkušnje ter nas obiščete v pisarni Kariernega središča.

Izmenjajte...Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someone

Obvestite me o novih objavah na blogu.