Razvojni projekti

Nadgradnja kariernega središča FZAB: priročnik za delo s posebnimi skupinami študentov

 | 

V sklopu projekta je FZAB oblikovala Priročnik za delo s posebnimi skupinami študentov. Priročnik je nastal kot želja po pomoči vsem, ki si nabirate izkušnje za delo s posebnimi skupinami študentov. Namreč, tako kot v vseh evropskih državah se je tudi v Sloveniji povečalo število študentov, med njimi tudi število študentov, ki sodijo v posebne skupine študentov. Pomembna je skupna opredelitev potreb posebnih skupin študentov vezanih na karierno orientacijo (tako akademski kot ne-akademski vidiki) ter način naslavljanja teh potreb. Zagotavljanje enakih možnosti v izobraževanju in nadalje zaposlovanju je pomembno in zato je strukturiranje študijskega procesa v smeri inkluzije zelo pomembno.

Priročnik podaja kratek protokol za delo s posebnimi skupinami študentov ter priporočila. Lahko služi kot izjemno koristno orodje za učitelje, strokovne sodelavce, svetovalne delavce in druge strokovnjake v izobraževalnih ustanovah. Služi kot usmerjevalec za zagotavljanje ustrezne podpore in prilagoditve za vsakega posameznega študenta. Opredelitev protokola za prepoznavanje posebnih skupin študentov je prvi korak vsake institucije, ki se odloča za nadgradnjo svojega delovanja v smeri inkluzije in zagotavljanja enakih možnosti za vse študente.

Pri nudenju podpore študentom s posebnimi potrebami s strani vseh zaposlenih v izobraževalnem procesu je pomembno, da zaposleni razumemo njihove težave, jih pri učenju podpirajo, motivirajo in se prilagajajo na področju strategij učenja in poučevanja. Na FZAB individualno podporo v okviru študijskega procesa izvajamo tudi v okviru individualnega tutorstva za posebne skupine študentov. Posebni skupini študentov želimo omogočiti čim lažji prehod iz srednješolskega na visokošolsko izobraževanje, premostiti ovire, s katerimi se srečujejo skozi izobraževalni proces nuditi učinkovito podporo, da dosežejo znanja, veščine in kompetence za poklic, za katerega se izobražujejo.

Ker so med posebne skupine študentov uvrščeni tudi študenti s posebnim statusom športnika in kulturnika, smo na FZAB naredili še dodaten korak v smeri inkluzije. Odzvali smo se na Javni poziv za pridobitev certifikata “Športnikom prijazno izobraževanje” 2023 in oddali vlogo za pridobitev certifikata za spodbudo aktivnosti na področju dvojne kariere športnikov.

V teku priprave vloge za certifikat Športnikom prijazno izobraževanje smo analizirali obstoječe stanje in pripravili načrt izboljšav za spodbujanja podpore dvojni karieri študentom.

Na FZAB smo prepričani, da se je projekt, ki je trajal eno samo leto, zaključil več kot uspešno. Poleg nadgradnje delovanja Kariernega središča je fakulteta nadgradila tudi strategijo delovanja na drugih področjih, ki so pomembna za to, da da študentje in diplomanti pridobijo več znanja in spretnosti in vseživljenjskega učenja za boljšo zaposljivost; da je dostop do storitev in aktivnosti kariernega središča enak za vse in, da študentje in diplomanti posodobijo spretnosti in znanja s svetovanjem in udeležbo na dogodkih.

Izmenjajte...Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someone

Obvestite me o novih objavah na blogu.