03/01/2019

12. mednarodna znanstvena konferenca


 
   Vabimo vas, da se aktivno udeležite 12. mednarodne znanstvene konference z naslovom

»Izzivi in potrebe družbe na področju preventive in promocije zdravja na vseh ravneh zdravstvenega varstva«, 

ki bo na Bledu, v Hotelu Astoria 6. 6. 2019.

Konferenca je namenjena predstavitvi aktualnih raziskovalno razvojnih del s področja vloge zdravstva pri zagotavljanju in ohranjanju celostne preventive in promocije zdravja, potekala bo kot del projekta STAR-VITAL.

Bodite del kakovostnega dogodka, ki vam omogoča promocijo vašega raziskovalnega dela in delitev vaših spoznanj z drugimi strokovnjaki iz Slovenije in tujine.

Tematska področja: 
- Odzivi stroke zdravstvene nege na sodobna stanja/izzive/potrebe na področju preventive in promocije zdravja
- Medpoklicno in medsektorsko povezovanje za razvoj kakovostne zdravstvene obravnave 
- Preventiva in promocija zdravja skozi različna starostna obdobja
- Gibanje in telo skozi različna starostna obdobja v luči preventive in promocije zdravja
- Raziskovanja in na dokazih podprta praksa v okviru preventive in promocije zdravja
-       Management, vodenje in kakovost v zdravstvu
-       Management in kakovost izobraževanja
- Družba, zdravje in politika
 
 
Vljudno vas vabimo, da se prijavite na konferenco preko spletne prijave.

Informacije o kotizaciji:
Aktivni udeleženci konference - 130 EUR
Aktivni udeleženci konference – študenti RS - 75 EUR
Aktivni udeleženci konference – študenti FZAB - 30 EUR
Drugi udeleženci konference - 150 EUR
 

Kotizacija za 12. mednarodno znanstveno konferenco vključuje: udeležbo na konferenci, USB z e-zbornikom in ostale materiale, potrdilo o udeležbi in postrežbo v odmorih. 
Kotizacijo je potrebno nakazati do 06. 06. 2019, na poslovni račun Fakultete za zdravstvo Angele Boškin, odprt pri Gorenjski banki, d.d.: SI56 0700 0000 1033 819, sklic 00-06062019.

Vsa vprašanja vezana na prispevke, kotizacijo ali pomembne datume naslovite na center@fzab.si ali vprašajte po telefonu na 04 586 93 68. 

Vljudno vabljeni!

 

Sanela Pivač, mag. zdr. neg., viš. pred.
Vršilka dolžnosti dekanje

PROGRAM JE V PRIPRAVI 
 
 

 

 

Projekt »Podaljševanje delovne aktivnosti in zmanjševanje odsotnosti z dela v KRZS – STAR-VITAL: Združeni ukrepi za vitalnost starejših delavcev«. Naložbo financirata Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada ter Republika Slovenija, in sicer Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. Naložba se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020, v okviru 8. prednostne osi: »Spodbujanje zaposlovanja in transnacionalna mobilnost delovne sile«, 8.3. prednostne naložbe: »Aktivno in zdravo staranje«, 8.3.1. specifičnega cilja »Podaljševanje in izboljšanje delovne aktivnosti starejših, vključenih v ukrepe«. 

  

 

POD POKROVITELJSTVOM
 
 
SPONZOR
 
 

NAVODILO ZA ODDAJO PRISPEVKA
NAVODILO ZA PRIPRAVO POSTERJA
NAVODILO ZA PRIPRAVO PREGLEDNEGA PRISPEVKA

PRIJAVNICA