03/01/2020

13. mednarodna znanstvena konferenca

 

POVABILO K ODDAJI IZVLEČKOV

Vabimo vas, da se aktivno udeležite

13. mednarodne znanstvene konference z naslovom
Odgovornosti zdravstvene politike in zdravstvenega managementa za zadržanje in razvoj kadrov v zdravstveni negi in drugih zdravstveni strokah – 2020 mednarodno leto medicinskih sester in babic

(4. junij 2020, Hotel Astoria Bled).

13. mednarodna znanstvena konferenca 2020 je umeščena v kontekst mednarodnega leta  medicinskih sester in babic. Namenjena je predstavitvi aktualnih raziskovalno razvojnih del s področja vloge zdravstva pri zagotavljanju in ohranjanju celostne preventive in promocije zdravja, krepitvi poklicev in povezovanju različnih zdravstvenih strok za celostno obravnavo posameznika. S tem namenom se nam pridružuje evropsko združenje ASPHER (The Association of Schools of Public Health in the European Region). 

Vabimo vas k oddaji izvlečkov in kasneje znanstvenih prispevkov s področja zdravstvene nege, promocije zdravja, fizioterapije paliative in vseh drugih področij zdravstva. 

 

TEME:

ZDRAVSTVO ZA DOBROBIT POSAMEZNIKA SKOZI PRIZMO SPREMEMB V SODOBNI DRUŽBI

Družba, zdravje in politika
    •   Management, vodenje in kakovost v zdravstvu
    •   Spodbujanje večjega vlaganja v kadrovske vire v zdravstvu 
Zaposlovanje ustreznih kadrov v zdravstvu na vodstvene položaje 
Management in kakovost izobraževanja v zdravstvu

VSAKDANJE PRAKSE IN POTREBNE SISTEMSKE IZBOLJŠAVE

Raziskovanje in na dokazih podprta praksa v okviru zdravstvene nege, fizioterapije in drugih zdravstvenih strok 
Medpoklicno in medsektorsko povezovanje za razvoj kakovostne zdravstvene obravnave
Odzivi zdravstvene nege in fizioterapije na sodobna stanja/izzive/potrebe na področju paliative (preventiva in promocija zdravja)

ISKANJE IN PRENOS DOBRIH PRAKS V ZDRAVSTVENI OBRAVNAVI 

Izmenjava dobrih praks na področju fizioterapije – izkušnje, novosti in vizija v prihodnost 
Izmenjava dobrih praks na področju zdravstvene nege – izkušnje, novosti in vizija v prihodnost 

POMEMBNI DATUMI

do 6. februarja 2020: oddaja izvlečka - ROK ZA ODDAJO IZVLEČKA JE PODALJŠAN DO 12. 2. 2020
od 7. do 20. februarja 2020: obvestilo o uvrščenih izvlečkih
do 10. marca 2020: oddaja prispevkov
do 31. marec 2020: recenzije prispevkov
do 20. april 2020: oddaja končnih prispevkov

Izvleček naj obsega do 500 besed, pisan naj bo v strukturi IMRD, opredeliti je potrebno tematsko področje izvlečka. Sprejemamo raziskovalna dela ali dele raziskav, ki še niso objavljene, in pregledne znanstvene prispevke. 

Navodila za pripravo izvlečkov (PDF)

Izvleček pošljite na center@fzab.si.

Izvleček bo pregledal Programski odbor konference. Prvi avtorji uvrščenih izvlečkov bodo prejeli nadaljnja navodila za pripravo prispevka. Število mest aktivnih udeležencev je omejeno.

KOTIZACIJA

Aktivni udeleženci konference: 150 EUR
Aktivni udeleženci konference – študenti RS: 75 EUR
Aktivni udeleženci konference – študenti FZAB: 50 EUR
Drugi udeleženci konference: 150 EUR
 
Več o prijavi in plačilu kotizacije za fizične in pravne osebe dobite na center@fzab.si in 04 586 93 68. Prijava na dogodek bo potekala preko spletne prijave od marca 2020 dalje. 

 
Vljudno vabljeni k oddaji izvlečkov!

Sanela Pivač, mag. zdr. neg., spec. managementa, viš. pred.
Vršilka dolžnosti dekanje