21/12/2022

15. zimska šola tutorstva: Multikulturalizem in povezovanje medprofesionalnega sodelovanja v zdravstvu

 

15. 2. 2023 smo v prostorih Fakultete za zdravstvo Angele Boškin na Jeseniceh izvedli 

15. zimsko šolo tutorstva

z naslovom
Multikulturalizem in povezovanje medprofesionalnega sodelovanja v zdravstvu

15. zimska šola tutorstva je bila namenjena vsem, ki izvajajo tutorstvo na Fakulteti za zdravstvo Angele Boškin, in sicer študentom tutorjem in učiteljem tutorjem.

Obravnavan je bil multikulturalizem in medprofesionalno povezovanje. Multikulturalizem je prisotnost različnih kultur in znanj in vključuje neenakosti pod katere spada jezikovno področje, kot tudi etično, humanistično in področje prava pri izvajanju aktivnosti na področju zdravstva, kjer so pomembne komunikacijske spretnosti, razvijanje strpnosti in občutljivosti za dobro medpoklicno sodelovanje pri reševanju različnih kliničnih problemov s pomočjo konstruktivne komunikacije in refleksije.

Delavnico s predavanjem je izvedla ga. Helena Kristina Halbwachs, Care Quality Manager iz podjetja SeneCura  iz Dunaja.

Predavanje je bilo na voljo prek ZOOMa tudi drugim zainteresiranim.

PROGRAM

  8:40 -   9:00 Registracija
  9:00 - 10:20 Učna delavnica: Kulturna očala
10:20 - 10:30 Odmor
10:30 - 11:45 Predavanje: Medkulturnost in profesionalno povezovanje v zdravstvu 
11:45 - 12:00 Odmor
12:00 - 13:00 Delavnica: Razreševanje medkulturnih dilem
13:00 - 13:15 Evalvacija