BABNIK, Katarina. Interdisciplinarno raziskovanje v zdravstveni negi : kvalitativna sinteza del, objavljenih v obdobju 2010 - 2015. V: SKELA-SAVIČ, Brigita (ur.), HVALIČ TOUZERY, Simona (ur.). Zdravstvena nega kot znanstvena disciplina v Sloveniji: mednarodno primerljiv sistem sekundarnega in terciarnega izobraževanja v zdravstveni negi kot temelj raziskav in prispevka znanosti k trajnostnemu družbenemu razvoju - predstavitev aktivnosti in prvih rezultatov ARRS projekta. Jesenice: Fakulteta za zdravstvo, 2016, str. 55-63, ilustr. [COBISS.SI-ID 1024155950]

ČUK, Vesna. Analiza pridobljenih kompetenc za delo v zdravstveni negi v okviru izobraževalnega sistema in njihovo vrednotenje v državah Evropske Unije (EU). V: SKELA-SAVIČ, Brigita (ur.), HVALIČ TOUZERY, Simona (ur.). Zdravstvena nega kot znanstvena disciplina v Sloveniji: mednarodno primerljiv sistem sekundarnega in terciarnega izobraževanja v zdravstveni negi kot temelj raziskav in prispevka znanosti k trajnostnemu družbenemu razvoju - predstavitev aktivnosti in prvih rezultatov ARRS projekta. Jesenice: Fakulteta za zdravstvo, 2016, str. 24-32. [COBISS.SI-ID 1024154926]
 
HVALIČ TOUZERY, Simona. Vloga medicinskih sester z doktoratom znanosti. V: SKELA-SAVIČ, Brigita (ur.), HVALIČ TOUZERY, Simona (ur.). Zdravstvena nega kot znanstvena disciplina v Sloveniji: mednarodno primerljiv sistem sekundarnega in terciarnega izobraževanja v zdravstveni negi kot temelj raziskav in prispevka znanosti k trajnostnemu družbenemu razvoju - predstavitev aktivnosti in prvih rezultatov ARRS projekta. Jesenice: Fakulteta za zdravstvo, 2016, str. 47-54, ilustr. [COBISS.SI-ID 1024155694]
 
KALENDER SMAJLOVIĆ, Sedina. Razumevanje koncepta zdravstvene nege kot znanstvene discipline. V: SKELA-SAVIČ, Brigita (ur.), HVALIČ TOUZERY, Simona (ur.). Zdravstvena nega kot znanstvena disciplina v Sloveniji: mednarodno primerljiv sistem sekundarnega in terciarnega izobraževanja v zdravstveni negi kot temelj raziskav in prispevka znanosti k trajnostnemu družbenemu razvoju - predstavitev aktivnosti in prvih rezultatov ARRS projekta. Jesenice: Fakulteta za zdravstvo, 2016, str. 33-39, ilustr. [COBISS.SI-ID 1024155182]
 
PESJAK, Katja. Organiziranost raziskovalne dejavnosti v zdravstveni negi na nacionalnih ravneh v evropskih državah : primeri učinkovitih praks. V: SKELA-SAVIČ, Brigita (ur.), HVALIČ TOUZERY, Simona (ur.). Zdravstvena nega kot znanstvena disciplina v Sloveniji: mednarodno primerljiv sistem sekundarnega in terciarnega izobraževanja v zdravstveni negi kot temelj raziskav in prispevka znanosti k trajnostnemu družbenemu razvoju - predstavitev aktivnosti in prvih rezultatov ARRS projekta. Jesenice: Fakulteta za zdravstvo, 2016, str. 40-46. [COBISS.SI-ID 1024155438]
 
PIVAČ, Sanela. Analiza sistemov izobraževanja na področju zdravstvene nege v državah Evropske unije. V: SKELA-SAVIČ, Brigita (ur.), HVALIČ TOUZERY, Simona (ur.). Zdravstvena nega kot znanstvena disciplina v Sloveniji: mednarodno primerljiv sistem sekundarnega in terciarnega izobraževanja v zdravstveni negi kot temelj raziskav in prispevka znanosti k trajnostnemu družbenemu razvoju - predstavitev aktivnosti in prvih rezultatov ARRS projekta. Jesenice: Fakulteta za zdravstvo, 2016, str. 12-23, ilustr. [COBISS.SI-ID 1024154670]
 
SKELA-SAVIČ, Brigita, PIVAČ, Sanela, KALENDER SMAJLOVIĆ, Sedina, PESJAK, Katja, ČUK, Vesna, BABNIK, Katarina, HVALIČ TOUZERY, Simona. ARRS-CRP - Zdravstvena nega kot znanstvena disciplina v Sloveniji : mednarodno primerljiv sistem sekundarnega in terciarnega izobraževanja v zdravstveni negi kot temelj raziskav in prispevka znanosti k trajnostnemu družbenemu razvoju : DP 1 - Analiza sistemov izobraževanja na področju zdravstvene nege v EU : raziskovalno poročilo iz projekta. Jesenice: Fakulteta za zdravstvo Jesenice, apr. 2016. 90 str., tabele. [COBISS.SI-ID 1024156206]
 
SKELA-SAVIČ, Brigita (urednik), HVALIČ TOUZERY, Simona (urednik). Zdravstvena nega kot znanstvena disciplina v Sloveniji: mednarodno primerljiv sistem sekundarnega in terciarnega izobraževanja v zdravstveni negi kot temelj raziskav in prispevka znanosti k trajnostnemu družbenemu razvoju - predstavitev aktivnosti in prvih rezultatov ARRS projekta. Jesenice: Fakulteta za zdravstvo, 2016. ISBN 978-961-6888-24-0. [COBISS.SI-ID 86353409]
 

SKELA-SAVIČ, Brigita. Zdravstvena nega kot znanstvena disciplina v Sloveniji : mednarodno primerljiv sistem sekundarnega in terciarnega izobraževanja v zdravstveni negi kot temelj raziskav in prispevka znanosti k trajnostnemu družbenemu razvoju. V: SKELA-SAVIČ, Brigita (ur.), HVALIČ TOUZERY, Simona (ur.). Zdravstvena nega kot znanstvena disciplina v Sloveniji: mednarodno primerljiv sistem sekundarnega in terciarnega izobraževanja v zdravstveni negi kot temelj raziskav in prispevka znanosti k trajnostnemu družbenemu razvoju - predstavitev aktivnosti in prvih rezultatov ARRS projekta. Jesenice: Fakulteta za zdravstvo, 2016, str. 1-11, ilustr. [COBISS.SI-ID 1024154414]

SKELA-SAVIČ, Brigita. Stališča do poimenovanja štirih kategorij izvajalcev in splošnih kompetenc v zdravstveni negi Evropskega združenja v zdravstveni negi (EFN) : eksplorativna raziskava. V: ŽELEZNIK, Danica (ur.), ŽELEZNIK, Uroš (ur.). Kompetentnost in odgovornost kot temelja uspešnega delovanja na zdravstvenem in socialnem področju. Slovenj Gradec: Visoka šola za zdravstvene vede Slovenj Gradec, 2016, str. 12-22. [COBISS.SI-ID 1024191278]

HVALIČ-TOUZERY, Simona. Stališče medicinskih sester o pomenu doktorskega študija v zdravstveni negi. V: ŽELEZNIK, Danica (ur.), ŽELEZNIK, Uroš (ur.). Kompetentnost in odgovornost kot temelja uspešnega delovanja na zdravstvenem in socialnem področju. Slovenj Gradec: Visoka šola za zdravstvene vede Slovenj Gradec, 2016, str.33-42. [COBISS.SI-ID 1024191534]

Babnik, K., Hvalič Touzery, S., Pesjak, K. & Skela Savič, B. Zdravstvena nega kot stroka in znanost: pogled osnovnošolcev, dijakov in študentov zdravstvene nege. In: B. Skela Savič, S. Hvalič Touzery, eds. 10. mednarodna znanstvena konferenca : Kontinuiran razvoj zdravstvene nege v družbi in njen prispevek k promociji zdravja. Bled, 8. in 9. junij, 2017. Jesenice: Fakulteta za zdravstvo Angele Boškin, pp. 74-82. [COBISS.SI-ID 1024212270]
 
Gabrovec, B., Čuk, V., Pivač, S. & Skela Savič, B. Kategorije in kompetence izvajalcev v zdravstveni negi po modelu European Federation of Nurses : eksplorativna raziskava. In: B. Skela Savič, S. Hvalič Touzery, eds. 10. mednarodna znanstvena konferenca : Kontinuiran razvoj zdravstvene nege v družbi in njen prispevek k promociji zdravja. Bled, 8. in 9. junij, 2017. Jesenice: Fakulteta za zdravstvo Angele Boškin, pp. 83-90. [COBISS.SI-ID 1024212526]
 
Skela Savič, B., Pivač, S., Hvalič Touzery, S., Čuk, V. & Pesjak, K. Razvoj kompetenčnega modela za vse ravni izobraževanja v zdravstveni negi : tehnika skupinskega konsenza. In: B. Skela Savič, S. Hvalič Touzery, eds. 10. mednarodna znanstvena konferenca : Kontinuiran razvoj zdravstvene nege v družbi in njen prispevek k promociji zdravja. Bled, 8. in 9. junij, 2017. Jesenice: Fakulteta za zdravstvo Angele Boškin, pp. 91-98. [COBISS.SI-ID 1024212782]

Hvalič Touzery, S., Pesjak, K. & Skela Savič, B. Odnos medicinskih sester do doktorskega študija in raziskovanja v zdravstveni negi : kvantitativna raziskava. In: B. Skela Savič, S. Hvalič Touzery, eds. 10. mednarodna znanstvena konferenca : Kontinuiran razvoj zdravstvene nege v družbi in njen prispevek k promociji zdravja. Bled, 8. in 9. junij, 2017. Jesenice: Fakulteta za zdravstvo Angele Boškin, pp. 99-109. [COBISS.SI-ID 1024213038]

 
NT Sirca, V Dermol, K Babnik, BS Savic - … Time: Proceedings of the MakeLearn and …, 2016
On a European Union scale, the field of nursing education is governed by Directive 
2013/55/E of the European Parliament and Council. International associations also focus on 
the field of nursing education. The strategic development of nursing in Slovenia 20122020 ...

Pajnkihar, M., Donik, B. & Fekonja, Z. Modeli za razvoj in krepitev zdravstvene nege kot znanstvene discipline – uporabnost za zdravstveno nego v Sloveniji : sistematični pregled literature. In: B. Skela Savič, S. Hvalič Touzery, eds. 10. mednarodna znanstvena konferenca : Kontinuiran razvoj zdravstvene nege v družbi in njen prispevek k promociji zdravja. Bled, 8. in 9. junij, 2017. Jesenice: Fakulteta za zdravstvo Angele Boškin, pp. 110-123. [COBISS.SI-ID 2334116]    

DERMOL, Valerij, BABNIK, Katarina, SKELA-SAVIČ, Brigita,  TRUNK ŠIRCA, Nada. The image of nursing and nurses among primary school pupils. V: DERMOL, Valerij (ur.), SMRKOLJ, Marko (ur.). Management challenges in a network economy : proceedings of the MakeLearn and TIIM International Conference, 17-19 May 2017, Lublin, Poland, (MakeLearn, ISSN 2232-3309). Bangkok; Celje; Lublin: ToKnowPress, 2017, str. 657-658. http://www.toknowpress.net/ISBN/978-961-6914-21-5/MakeLearn2017.pdf. [COBISS.SI-ID 39063045] kategorija: SU (S) 

TRUNK ŠIRCA, Nada, DERMOL, Valerij, BABNIK, Katarina, SKELA-SAVIČ, Brigita. The development of the nursing education and science : the case of Slovenia. V: DERMOL, Valerij (ur.), TRUNK, Aleš (ur.), SMRKOLJ, Marko (ur.). Managing innovation and diversity in knowledge society through turbulent time : proceedings of the MakeLearn and TIIM Joint International Conference, 25-27 May 2016, Timisoara, Romania, (MakeLearn, ISSN 2232-3309). Bangkok; Celje; Lublin: ToKnowPress, 2016, str. 1275. http://www.toknowpress.net/ISBN/978-961-6914-16-1/papers/ML16-297.pdf. [COBISS.SI-ID 14518689] kategorija: SU (S) 


ZBORNIK: 9. POSVET MOJA KARIERA - QUO VADIS
 
GRADIVO: 10. POSVET MOJA KARIERA - QUO VADIS

 
 
OBJAVE NA BLOGU


ZNANSTVENA KAVARNA - IZJAVA ZA JAVNOST