Diagnostic – Therapeutic Program

Module:

Basic Sciences

ECTS:

7

Contact hours – lectures:

65

Contact hours – seminar:

0

Contact hours – clinical exercises:

0

Contact hours – clinical practice:

65

Holder of subject:

Dr Saša Kadivec, Senior Lecturer

Year of study:

First


Diagnostic – Therapeutic Program

Contact hours – lectures:

30

Contact hours – seminar:

0

Contact hours – clinical exercises:

0

Contact hours – clinical practice:

65

Holder of subject:

Dr Saša Kadivec, Senior Lecturer

Education providers:

 • Dr Saša Kadivec, Senior Lecturer
 • Petra Svetina, Lecturer

Level of study:

First Bologna cycle professional education study program

Semester:

Winter/Summer

Language:

Slovene/English

Subject specific competences:

The student:

 • knows how to approach a patient with internal disease;
 • is familiar with common symptoms and signs of internal disease;
 • is able to assess the severity of a disease and life-threatening conditions;
 • is able to perform basic physical examination of a patient;
 • knows all about vital signs and how to monitor them;
 • is able to assess patients’ history;
 • is familiar with post-transplant patient care;
 • acquires new knowledge and expands existing skills in diagnostic-therapeutic program, develops the necessary skills for practicing nursing care;
 • is able to recognize patient needs independently or with the help of a clinical mentor, knows how to respond to them and solve them by offering suggestions or providing nursing interventions, under the supervision of a clinical mentor;
 • is able to use theoretical findings in practice, and be critical, independent, and innovative in their work;
 • is responsible and confident in conducting clinical practice, follows the principles outlined in Slovene nurses' code of ethics, develops a positive self-image and identity of a registered medical nurse, and always acts for the benefit of patients.

Mandatory and recommended references:

Mandatory references:

 • Notes of lectures
 • Kocjančič A, Mravlje F, Štajer D. Interna medicina. Ljubljana: Littera Picta; 2005.
 • Kocijančič A. Klinična preiskava. Ljubljana: Littera Picta; 2000.
 • Ivanuša A, Železnik D. Standardi aktivnosti zdravstvene nege. Maribor: Fakulteta za zdravstvene vede; 2008.
 • Teoretične in praktične osnove zdravstvene nege. Jesenice: Visoka šola za zdravstveno nego Jesenice; 2010. – izbrana poglavja: Aplikacija kisika, Aspiracija dihalnih poti

Recommended references:

 • Šmitek J, Krist A. Venski pristopi, odvzemi krvi in dajanje zdravil. Ljubljana: Univerzitetni klinični center; 2008.
 • Robida A, Yazbeck AM, Kociper B, Mate T, Marušič D. Nacionalne usmeritve za razvoj kakovosti v zdravstvu. Ljubljana: Ministrstvo za zdravje; 2006: str. 46-53.
 • Peternelj A. Novi pristopi v organizaciji celostne obravnave bolnika – integriran pristop. In: Program za medicinske sestre in zdravstvene tehnike: zbornik predavanj 4.golniškega simpozija. 2005 Okt 15 – 15; Golnik, Brdo pri Kranju, Slovenija. Golnik: Bolnišnica KOPA; 2005.
 • Kadivec S. Ali potrebujemo v slovenskem prostoru ¨Case managerja¨ - študija primera. In:  Zdravstvena obravnava bolnika z obstruktivno boleznijo pljuč in alergijo, zbornik predavanj Golniškega simpozija. 2007 Okt 3 -4; Golnik, Bled, Slovenija. Golnik: Bolnišnica KOPA; 2007.
   

Study obligations:

 • 30% obligatory attendance at lectures

Assessment methods:

 • written examination (100%)