Elderly Nursing Care with Gerontology and Rehabilitation

Module:

Nursing Care

ECTS:

8

Contact hours – lectures:

60

Contact hours – seminar:

0

Contact hours – clinical exercises:

0

Contact hours – clinical practice:

160

Holder of subject:

Dr Radojka Kobentar, Senior Lecturer
Dr Primož Novak, Assistant Professor

Year of study:

Second


Gerontology and Rehabilitation

Contact hours – lectures:

30

Contact hours – seminar:

0

Contact hours – clinical exercises:

0

Contact hours – clinical practice:

0

Holder of subject:

Dr Radojka Kobentar, Senior Lecturer
Dr Primož Novak, Assistant Professor

Education providers:

 • Dr Primož Novak, Assistant Professor
 • Zala Kuret, Lecturer (in process of habilitation)

Level of study:

First Bologna cycle professional education study program

Semester:

Winter

Language:

Slovene/English

Subject specific competences:

The student:

 

 • understanding the difference of illnesses in adults and older adults;
 • understanding the difference between aging and illness in old age;
 • understanding the causal chain for disability in the elderly;
 • ability of solving needs of older patient;
 • understanding critical situations of family members;
 • familiarity with intervention types for family caregivers, including available help of non-profit organizations;
 • awareness of prejudices against old people;
 • knowledge of basic rehabilitation principles and the dynamics of a rehabilitation team;
 • knowledge of physical therapy methods;
 • understanding the specific functioning of persons with motor disorders and special characteristics of their rehabilitation.
 • awareness of the needs of the elderly;
 • management of geriatric syndromes;
 • supporting key persons for older patients;
 • knowledge of the needs of persons with motor disorders;
 • understanding the role of a registered nurse in the process of rehabilitation.
   

Mandatory and recommended references:

Mandatory references:

 • Lunder U, (ed). Bolezni in sindromi v starosti 1. Ljubljana: Gerontološko društvo Slovenije; 2007.
 • Mencej M, (ed). Bolezni in sindromi v starosti 2. Ljubljana: Gerontološko društvo Slovenije; 2008.
 • Kobentar R. Psihiatrična zdravstvena nega. Zbornik predavanj funkcionalnega izobraževanja. Ljubljana: Psihiatrična klinika in ZZNS, 1997: 62-6.
 • Štefančič M (ed). Osnove fizikalne medicine in rehabilitacije gibalnega sistema. Ljubljana: DZS; 2003.

Recommended references:

 • Kane R, Ouslander JG,  Abrass IB. Essentials of Clinical Geriatrics. New York: McGraw-Hill; 2004.
 • Rueben D. Geriatrics at Your Fingertips 2008-2009. New York: American Geriatrics Society; 2008.
 • Štrukelj KB, Kogoj A, (ed). Gerontopsihiatrija - izziv sodobnega časa: zbornik predavanj. 5. psihogeriatričo srečanje; 2007 April 11. – 12.; Zreče, Slovenija.  Ljubljana : Spominčica - Slovensko združenje za pomoč pri demenci; 2008.
 • Velikonja I, (ed). Zdravstveni, pravni in socialni vidiki obravnave oseb z demenco: sborni prispevkov. 4. psihogeriatrično srečanje; 2005 Mar 31 - Apr 1; Lipica, Slovenija. Ljubljana: Spominčica - združenje za pomoč pri demenci, Psihiatrična klinika Ljubljana; 2005.
 • Kogoj A, (ed). Spomin. 3. psihogeriatrično srečanje; 2003 Mar 13-14; Otočec, Slovenija. Ljubljana: Spominčica - Združenje za pomoč pri demenci, Psihiatrična klinika Ljubljana; 2003.

Study obligations:

 • 30% obligatory attendance at lectures

Assessment methods:

 • written examination (100%)