Nursing  Care of Internistic Patients with Internal Medicine

Module:

Nursing Care

ECTS:

10

Contact hours – lectures:

90

Contact hours – seminar:

0

Contact hours – clinical exercises:

0

Contact hours – clinical practice:

180

Holder of subject:

Sanela Pivač, Lecturer

Year of study:

Second


Nursing Care of Internistic Patients

Contact hours – lectures:

30

Contact hours – seminar:

0

Contact hours – clinical exercises:

0

Contact hours – clinical practice:

180

Holder of subject:

Sanela Pivač, Lecturer

Education providers:

 • Sanela Pivač, Lecturer
 • Marta Smodiš, Assistant 
 • Katja Vrankar, Assistant

Level of study:

First Bologna cycle professional education study program

Semester:

Winter

Language:

Slovene/English

Subject specific competences:

The student:

 • learns the main concepts of nursing;
 • becomes familiar with nursing care principles;
 • becomes familiar with evidence-based nursing practice;
 • learns about the importance of health education work for the prevention of internal diseases;
 • learns the main areas of work and the role of nurses in the treatment of internistic patients at the primary, secondary, and tertiary levels of health care;
 • is able to apply specific nursing theories into practice when working with patients with acute and chronic internal conditions;
 • knows how to apply quality management principles in nursing interventions for internistic patients (quality indicators, nursing care standards);
 • acquires new knowledge and expands existing knowledge on internistic patient nursing interventions;
 • recognizes the physical, psychological, and social needs of internistic patients, knows how to respond to them independently and solve them appropriately under the supervision of a mentor;
 • becomes familiar with the nursing documentation at the clinical base.

Mandatory and recommended references:

Mandatory references:

 • Šumak I. Zdravstvena nega infekcijskega bolnika: učbenik za srednje zdravstvene šole za program tehnik zdravstvene nege. Maribor: Založba Pivec; 2006.
 • Bohnec M, Klavs J, Tomažin Šporar M, Krašovec A, Žargaj B (eds).  Sladkorna bolezen: priročnik. Ljubljana: samozaložba; 2006.

Recommended references:

 • Ravnik Oblak M. Etiopatogeneza in etiologija sladkorne bolezni: 37-41.
 • Koselj M. Definicija, diagnoza, klasifikacija in epidemiologija sladkorne bolezni: 2006: 42- 47.
 • Zdravljenje sladkorne bolezni tipa 2 s peroralnimi antidiabetiki in inzulinom: 93-110.
 • Praktični napotki za ljudi, ki se zdravijo z inzulinskimi injekcijami: 111-131.
 • Zdravstvena nega diabetične noge: 195-203.
 • Priprava sladkornega bolnika na preiskave in perioperativna oskrba bolnikov s sladkorno boleznijo: 226-242.
 • Zdrava in uravnotežena prehrana: 367-447.
 • Zdravstvena nega bolnika z akutnimi zapleti sladkorne bolezni: 293-298.
 • Sladkorna bolezen v nosečnosti: 719-727.
 • Zdravstvena oskrba bolnika s sladkorno boleznijo v ambulanti splošne medicine: 875-881.
 • Šuškovič S, Košnik M, Šorli J. Samozdravljenje astme. V: Astma, Golnik: Klinika za pljučne bolezni in alergijo, 2000; 103.
 • Šuškovič S, Košnik M, Šorli J. Načini dajanja vdihanih zdravil. V: Astma, Golnik: Klinika za pljučne bolezni in alergijo, 2000; 55. 

Study obligations:

 • 30% obligatory attendance at lectures

Assessment methods:

 • written examination (100%)