Surgical Patient Nursing Care with Surgery

Module:

Nursing Care

ECTS:

10

Contact hours – lectures:

90

Contact hours – seminar:

0

Contact hours – clinical exercises:

0

Contact hours – clinical practice:

180

Holder of subject:

Gordana Lokajner, Lecturer
Sedina Kalender Smajlović, Lecturer

Year of study:

Second


Surgical Patient Nursing Care, Nursing Care in Intensive Therapy, Anesthesia and Resuscitation

Contact hours – lectures:

30

Contact hours – seminar:

0

Contact hours – clinical exercises:

0

Contact hours – clinical practice:

180

Holder of subject:

Gordana Lokajner, Lecturer
Sedina Kalender Smajlović, Lecturer

Education providers:

 • Gordana Lokajner, Lecturer
 • Sedina Kalender Smajlović, Lecturer

Level of study:

First Bologna cycle professional education study program

Semester:

Winter

Language:

Slovene/English

Subject specific competences:

The student:

 • gains an understanding of the basic concepts of nursing care for surgical/trauma patients;
 • becomes familiar with basic principles of nursing care for surgical/trauma patients and specifics of individual surgical fields;
 • acquires an understanding of the common issues in the treatment of surgical/trauma patients;
 • becomes familiar with the importance of prevention of surgical diseases and injuries;
 • becomes familiar with the main areas of activity and the role of nurses in the management of surgical/trauma patients at the primary, secondary and tertiary levels of health care;
 • gains knowledge and understanding of  basic principles observed in the treatment of surgical/trauma patients;
 • gains an understanding of modern trends in the treatment and nursing care of surgical/trauma patients;
 • knows how to apply nursing theories to the treatment of surgical/trauma patients;
 • is able to identify and solve nursing problems in surgical/trauma patients;
 • knows how to assure and improve the quality of nursing care for surgical/trauma patients;
 • is able to recognize patient needs independently or with the help of a clinical mentor, knows how to respond to them and solve them by offering suggestions or providing nursing interventions, under the supervision of a clinical mentor;
 • is able to use theoretical findings in practice, and be critical, independent, and innovative in their work;
 • is responsible and confident in conducting clinical practice, follows the principles outlined in Slovene nurses' code of ethics, develops a positive self-image and identity of a registered medical nurse, and always acts for the benefit of patients;
 • is able to independently prepare nursing documentation required by the FHC and present it to the clinical mentor/FHC mentor.

 

Mandatory and recommended references:

Mandatory references:

 • Ivanuša A, Železnik D. Osnove zdravstvene nege kirurškega bolnika: izbrana področja. Maribor: Visoka zdravstvena šola; 2000.
 • Gordon M. Negovalne diagnoze – priročnik. Reprint. Maribor: Zdravstveni dom dr. Antona Drolca, Kolaborativni center SZO za primarno zdravstveno nego; 2006.
 • Ivanuša A, Železnik D. Standardi aktivnosti zdravstvene nege. 2nd ed. Maribor: Fakulteta za zdravstvene vede; 2008.
 • HendersonV. Osnovna načela zdravstvene nege. Ljubljana: Zbornica zdravstvene nege Slovenije; 1998.
 • Ščavničar E. Celostna obravnava pojava bolečine v zdravstveni negi. Obzor Zdr N 2004; 38: 101 - 11. 
 • Obran S. Ocenjevanje in merjenje akutne pooperativne bolečine. Obzor Zdr N 2000; 34: 215 - 20.
 • Muri S. Zdravstvena nega bolnika z akutno ishemijo spodnjih okončin. Obzor Zdr N 2002; 36: 161 - 4.
 • Zbornik predavanj šole enterostomalne terapije. Ljubljana: Klinični center Ljubljana, Področje za zdravstveno nego; 2006-2007.
 • Hajdarevič Buček I, Kardoš Z. Preprečevanje dajavnikov tveganja pred operativnim posegom in po njem. Obzor Zdr N 2000; 34:115 – 9.
 • Dornik E. Zdravstvena nega in zdravstvena vzgoja pri paraplegiku. Obzor Zdr N 1998; 32:35 – 8.
 • Kutnik F, Ocepek I, Potočnik S, Rudl U, Zorman M. Zlomi kolka pri starostniku. Gradivo posvetovanja v bolnišnici Slovenj Gradec. Obzor Zdr N 1994; 28.
 • Škoda IK, Božjak M, Dobrovoljc A, Pretnar J. Bolnik pred presaditvijo krvotvornih matičnih celic in po njej. Obzor Zdr N 1998; 32:115 – 25.
 • Pooperacijska bolečina: zbornik 12. seminarja o terapiji bolečine, z mednarodno udeležbo; 2008 Jun 6 – 7; Maribor, Slovenija. Maribor: SZZB – Slovensko združenje za zdravljenje bolečine; 2008.
 • Pomen timskega dela na kirurgiji v UKC Maribor: zbornik predavanj. 2009 April 8 -9; Maribor, Slovenija. Ljubljana: Zbornica zdravstene in babiške nege Slovenije – Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnokov Slovenije, Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v kirurgiji, 2010.
 • Kodila V. Osnovni vodnik po kirurški enoti intenzivnega zdravljena priročnik za medicinske sestre in zdravstvene tehnike. Ljubljana: Univerzitetni klinični center, kirurška klinika, klinični oddelek za anesteziologijo in intenzivno terapijo operativnih strok; 2008.

Recommended references:

 • Celosten pogled kirurške zdravstvene nege na stroko in kakovost – proces trajnega izboljševanja kakovosti v SB Celje: zbornik predavanj. 2009 April 3 – 4; Celje, Slovenija. Ljubljana: Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije – Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v kirurgiji; 2009.
 • Kirurška zdravstvena nega v Splošni bolnišnici Slovenj Gradec: zbornik predavanj.  2008 April 3 – 4; Slovenj Gradec; Slovenija. Ljubljana: Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije – Zveza strokovnih društev medicinskih sester. Babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v kirurgiji; 2008.
 • Okužbe kirurških ran: zbornik predavanj 3. strokovnega seminarja. 2003 Nov 20 – 21; Velenje, Slovenija. Ljubljana: Slovensko društvo za bolnišnično higieno; 2003.
 • Preprečevanje pooperativnih okužb rane: zbornik VII; 1998 Maj 22 -23; Laško, Slovenija. Ljubljana: Sekcija operacijskih medicinskih sester Slovenije; 1998.

Study obligations:

 • 30% obligatory attendance at lectures

Assessment methods:

 • written examination (100%)