Public health and the basic principles of health promotion
 
Module: Basic Sciences
ECTS: 4
Contact hours – lectures: 40
Contact hours – seminar: 20
Contact hours – clinical exercises:  
Contact hours – clinical practice:  
Holder of subject: Dr Maja Socan, Assistant Professor
Year of study: First
 
Public health and the basic principles of health promotion
Contact hours – lectures: 40
Contact hours – seminar: 20
Contact hours – clinical exercises:  
Contact hours – clinical practice:  
Holder of subject: Dr Maja Socan, Assistant Professor
Education providers:
 • Dr Maja Socan, Assistant Professor
 • Marjetka Hovnik Keršmanc, MSc, Senior Lecturer
 • Alenka Hafner, Senior Lecturer
 • Mateja Bahun, Senior Lecturer
Level of study: First Bologna cycle professional education study program
Semester: Winter
Language: Slovene/English
 
Subject-specific competences: A student:
 • becomes familiar with the basic public health concepts and functions;
 • becomes familiar with the environmental and socio-economic determinants of health;
 • becomes familiar with health indicators and health information sources and the health status of Slovenian population;
 • becomes familiar with key public health care challenges;
 • becomes familiar with key public health approaches to control major public health issues;
 • becomes familiar with organizational models and economics of health care systems, with an emphasis on health care in Slovenia;
 • obtains basic knowledge about health insurance.
Mandatory references:
 • Socan, M., 2013. Javno zdravje: visokošolski učbenik za študijski program Zdravstvena nega. Jesenice: Visoka šola za zdravstveno nego.
 • Zorko, M., Hočevar, T., Tančič Grum, A., Kerstin Petrič, V., Radoš Krnel, S., Lovrečič, M., Lovrečič, B., Dernovšek M.Z., Hovnik-Keršmanc, M. & Ivanuša, M., eds, 2014. Alkohol v Sloveniji. trendi v načinu pitja, zdravstvene posledice škodljivega pitja, mnenja akterjev in predlogi ukrepov za učinkovitejšo alkoholno politiko. Ljubljana: Nacionalni inštitut za javno zdravje. Available at:  http://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/publikacije-datoteke/alkohol_v_sloveniji_0.pdf
 • Bajt, M., Gabrijelčič Blenkuš, M., Jeriček Klanšček, H., Kovše, K., Kofol Bric, T., Pribakovič Brinovec, R., Roškar, S., Tomšič, S., Štokelj, R., Zorko, M., eds., 2009. Duševno zdravje v Sloveniji. Ljubljana: Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije. Available at: http://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/datoteke/dusevno_zdravje_publikacija.pdf
 • Koprivnikar, H., Gabrijelčič Blenkuš, M. & Drev, A., 2012. Vsevladni pristop za zdravje in blaginjo prebivalcev in zmanjševanje neenakosti v zdravju. Ljubljana: Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije. Available at: http://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/publikacije-datoteke/vsevladni_pristop_za_zdravje_in_blaginjo_prebivalcev.pdf
Recommended references:  
Study obligations:
 • 50% obligatory attendance at lectures
Assessment methods:
 • Examination (100%)