Elderly nursing care with gerontology
 
Module: Nursing care
ECTS: 3
Contact hours – lectures: 45
Contact hours – seminar:  
Contact hours – clinical exercises:  
Contact hours – clinical practice:  
Holder of subject: Dr Radojka Kobentar, Assistant Professor
Year of study: Second
Gerontology

Contact hours – lectures: 20
Contact hours – seminar:  
Contact hours – clinical exercises:  
Contact hours – clinical practice:  
Holder of subject: Dr Radojka Kobentar, Assistant Professor
Education providers:
 • Dr Lea Žmuc Veranič, Lecturer
Level of study: First Bologna cycle professional education study program
Semester: Winter
Language: Slovene/English
 
Subject-specific competences: The section 'Objectives and competences' was not included in the accredited syllabus—it was included in the section 'Intended learning outcomes'.

Knowledge and understanding:
 • understanding the difference between illnesses in adults and older adults;
 • understanding the difference between aging and illness in old age;
 • understanding the causal chain for disability in the elderly;
 • ability of meeting the needs of older patients;
 • understanding the critical situations of family members;
 • familiarity with intervention types for family caregivers, including the available help provided by non-profit organizations;
 • awareness of prejudices against the elderly;
 • knowledge of basic rehabilitation principles and the dynamics of a rehabilitation team;
 • knowledge of physical therapy methods;
 • understanding the specific functioning of persons with motor disorders and special characteristics of their rehabilitation.
Mandatory references:
 • Lunder, U., ed., 2007. Bolezni in sindromi v starosti 1. Ljubljana: Gerontološko društvo Slovenije.
 • Mencej, M., ed., 2008. Bolezni in sindromi v starosti 2. Ljubljana: Gerontološko društvo Slovenije.
 • Kobentar,  R., ed., 1997. Psihiatrična zdravstvena nega. Zbornik predavanj funkcionalnega izobraževanja. Ljubljana: Psihiatrična klinika in ZZNS, pp. 62-6.
 • Štefančič, M., ed., 2003. Osnove fizikalne medicine in rehabilitacije gibalnega sistema. Ljubljana: DZS.
Recommended references:
 • Kane, R.L., Ouslander, J.G. & Abrass, I.B., 2004. Essentials of Clinical Geriatrics. New York: McGraw-Hill. 
 • Rueben, D., 2008. Geriatrics at Your Fingertips 2008-2009. New York: American Geriatrics Society.
 • Štrukelj, K.B. & Kogoj, A, eds., 2008. Gerontopsihiatrija - izziv sodobnega časa: zbornik prispevkov 5. psihogeriatričnega srečanja, Zreče, 11.-12. april 2007. Ljubljana : Spominčica - Slovensko združenje za pomoč pri demenci. 
 • Velikonja, I., ed., 2005. Zdravstveni, pravni in socialni vidiki obravnave oseb z demenco: zbornik prispevkov 4. psihogeriatričnega srečanja, Lipica, 31. marec – 1. april 2005. Ljubljana: Spominčica - združenje za pomoč pri demenci, Psihiatrična klinika Ljubljana.
 • Kogoj, A., ed., 2003. Spomin: zbornik prispevkov 3. psihogeriatričnega srečanja, Otočec, 13.-14. marec 2003. Ljubljana: Spominčica - Združenje za pomoč pri demenci, Psihiatrična klinika Ljubljana. 
Study obligations:
 • 50% obligatory attendance at lectures
Assessment methods:
 • written examination (100%)