Management and leadership in healthcare and nursing
 
Module: Social Sciences
ECTS: 3
Contact hours – lectures: 30
Contact hours – seminar: 15
Contact hours – clinical exercises:  
Contact hours – clinical practice:  
Holder of subject: Dr Brigita Skela Savič, Professor
Year of study: Second
Management and leadership in healthcare and nursing

Contact hours – lectures: 30
Contact hours – seminar: 15
Contact hours – clinical exercises:  
Contact hours – clinical practice:  
Holder of subject: Dr Brigita Skela Savič, Professor
Education providers:
 • Dr Sanela Pivač, Assistant Professor
 • Marta Smodiš, Lecturer
Level of study: First Bologna cycle professional education study program
Semester: Winter
Language: Slovene/English
 
Subject-specific competences: Students:
 • become familiar with modern approaches and principles in organization, management and leadership in healthcare and nursing;
 • become familiar with the health care system and the place/role of nursing in it;
 • become familiar with the organization theory, concepts and approaches in health care management;
 • obtain knowledge on the fundamental processes in health care organizations and the tasks of nursing management;
 • obtain knowledge about leadership of employees, change management in practice, decision making, problem solving, team work and work organization;
 • obtain knowledge on employee development, the importance of education/trainings and career management in nursing, employee motivation;
 • obtain knowledge on managing the processes in nursing and health care.

Knowledge and understanding:
 • familiarity with the basic knowledge, development and definitions in management and the connection to management and leadership in healthcare and nursing; 
 • familiarity with the work of health care management as part of the social environment; 
 • understanding the importance of integrating health care management with nursing management; 
 • understanding the importance of leadership and elements of leadership for successful health care management; 
 • understanding the theories of leadership, decision making and change management in nursing management.
Mandatory references:
 • Bernik, I., Kovač, J., Černetič, M., Ferjan, M., Florjančič, J., Bernik, M., et al., 1999. Sodobne oblike in pristopi pri organiziranju. Kranj: Univerza v Mariboru.
 • Vila, A. & Kovač, J., 1997. Osnove organizacije in managementa. Kranj: Univerza v Mariboru, Fakulteta za organizacijske vede.
 • Možina, S., Rozman, R., Tavčar, M., Pučko D., Ivanko, Š., Lipičnik, B., et al., 2002. Management: Nova znanja za uspeh. Ljubljana: Didakta.
 • Shortell, S.M. & Kaluzny, A.D., 2000. Health Care Management: Organization Design and Behavior. 4 th ed. Albany: Delmar Publishers. (izbrana poglavja: 1, 2, 7, 9, 10, 13, 14, 15)
 • Petkovšek Gregorin, R. & Karan, K., 2008. Razvrščanje pacientov v kategorije glede na zahtevnost bolnišnične zdravstvene nege. Rehabilitacija, 7(1), pp. 32-36.
 • Robida, A., 2006. Uvajanje izboljševanja kakovosti v bolnišnice. Ljubljana: Ministrstvo za zdravje.
Recommended references: /
Study obligations:
 • 50% obligatory attendance at lectures
 • 100% obligatory attendance at seminars
Assessment methods:
 • written examination (80%)
 • assignment (20%)