Nursing care of internal disease patients
 
Module: Nursing care
ECTS: 5
Contact hours – lectures: 80
Contact hours – seminar:  
Contact hours – clinical exercises:  
Contact hours – clinical practice:  
Holder of subject: Dr Sanela Pivač, Assistant Professor
Katja Vrankar, Lecturer
Year of study: Second
Nursing care of internal disease patients
Contact hours – lectures: 30
Contact hours – seminar:  
Contact hours – clinical exercises:  
Contact hours – clinical practice:  
Holder of subject: Dr Sanela Pivač, Assistant Professor
Katja Vrankar, Lecturer
Education providers:
 • Dr Sanela Pivač, Assistant Professor
 • Marta Smodiš, Lecturer
 • Katja Vrankar, Lecturer
Level of study: First Bologna cycle professional education study program
Semester: Winter
Language: Slovene/English
 
Subject-specific competences: Students:
 • learn the main concepts of nursing;
 • become familiar with nursing care principles;
 • become familiar with evidence-based practice;
 • learn about the importance of health education work for the prevention of internal diseases;
 • learn the main areas of work and the role of nurses in the treatment of internal disease patients at the primary, secondary, and tertiary levels of health care;
 • are able to apply specific nursing theories into practice when working with patients with acute and chronic internal conditions;
 • know how to apply quality management principles in nursing interventions of internal disease patients (quality indicators, nursing care standards);
 • acquire new knowledge and expand existing knowledge on nursing interventions for internal disease patients;
 • know how to apply nursing diagnoses in patients with internal diseases.

Knowledge and understanding:
 • knowledge of specific internal diseases for the management of patients;
 • understanding the importance of team work for achieving good nursing outcomes in internal disease patients;
 • understanding nursing theories in specific areas of work;
 • understanding the importance of health education in nursing interventions for internal disease patients;
 • knowledge of quality monitoring processes with quality indicators.
Mandatory references:
 • Bohnec, M., Klavs, J., Tomažin Šporar, M., Krašovec, A. & Žargaj, B., eds. Sladkorna bolezen: priročnik. Ljubljana: samozaložba.
 • Bobnar, A. & Žvan, B., 2010. Timska obravnava bolnikov z možgansko kapjo. Učbenik za zdravstvene delavce. Ljubljana: Zdravstvena fakulteta.
 • Gordon, M., 2006. Negovalne diagnoze – priročnik. Maribor: Zdravstveni dom dr. Antona Drolca, Kolaborativni center SZO za primarno zdravstveno nego.
Recommended references:
 • Šuškovič, S., Košnik, M. & Šorli, J., 2000. Samozdravljenje astme. In: Astma. Golnik: Klinika za pljučne bolezni in alergijo, p. 103.
 • Šuškovič, S., Košnik, M. & Šorli, J., 2000. Načini dajanja vdihanih zdravil. In: Astma. Golnik: Klinika za pljučne bolezni in alergijo, p. 55.
Study obligations:
 • 50% obligatory attendance at lectures
Assessment methods:
 • written examination (100%)