Child and Adolescent Nursing Care with Pediatrics
 
Module: Nursing care
ECTS: 4
Contact hours – lectures: 40
Contact hours – seminar: 10
Contact hours – clinical exercises: 20
Contact hours – clinical practice:  
Holder of subject: Milinka Petrovič, Lecturer
Dr Tina Bregant, Assistant Professor
Year of study: Third
Child and Adolescent Nursing Care
Contact hours – lectures: 15
Contact hours – seminar: 10
Contact hours – clinical exercises: 20
Contact hours – clinical practice:  
Holder of subject: Milinka Petrovič, Lecturer
Education providers:
 • Milinka Petrovič, Lecturer
 • Majda Oštir, Assistant
 • Ksenija Noč, Practice Expert
 • Barbara Sfiligoj, Skills Teacher
Level of study: First Bologna cycle professional education study program
Semester: Winter
Language: Slovene/English
 
Subject-specific competences: Culture, ethics and values
 • Demonstrating ethical, legal and humanistic behaviour in all procedures of implementing child and adolescent nursing
 • Promotion and respect for children's rights and diversity

Health promotion, prevention, guidance and education
 • Identifying the risks and factors affecting the processes of health and disease.
 • Involvement of children and adolescents and their families in the education of health promotion

Decision making
 • Critical assessment, use of skills in identifying problems and solving them in pediatric nursing

Communication and teamwork
 • Taking responsibility as a member of an interdisciplinary team.

Research, development and management
 • Providing health care based on scientific evidence.
 • Taking responsibility for one’s own professional development.

Health care (theoretical learning and practical training)
 • Creating and maintaining a secure environment for the provision of health care.
 • Identification of the conceptual framework for nursing.
 • Implementation of child and adolescent nursing.
Mandatory references:
 • Rowen, J.S. & Weiler Ashwill, J., 2007. Nursing Care of Children. 3rd ed. St. Louis: Saunders Elsevier.
 • Trigg, E. & Mohammed, T.A., 2006. Practices in Children's Nursing. Guidelines for Hospital and Community. 2nd ed. Edingburgh: Churchill Linvingstone.
 • Smith, F., 1995. Children's Nursing in Practice. The Nottingham Model. Oxford: Blackwell Science.
 • Bratanič, B., Fidler Mis, N., Hlastan Ribič, C., Poličnik, R., Širca Čampa, A. & Kosem, R., eds., 2010. Smernice zdravega prehranjevanja za dojenčke. Ljubljana:  Ministrstvo za zdravje. Available at: http://www.mz.gov.si/fileadmin/mz.gov.si/pageuploads/zakonodaja/mednarodna_zakonodaja/VARNOST_%C5%BDIVIL/SMERNICE_PREHRANJEVANJA_DOJENCKE_P-4_preview.pdf
 • Nacionalni inštitut za javno zdravje, 2015. Priročnik za izvajalce vzgoje za zdravje v okviru primarnega zdravstvenega varstva. Ljubljana: Nacionalni inštitut za javno zdravje. Available at: http://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/publikacije-datoteke/za_boljse_zdravje_otrok_in_mladostnikov_nova_verzija_13_10_2015.pdf
Recommended references:
 • Kritično bolan in poškodovan otrok  - zdravljenje, zdravstvena nega in transport, 2014. Ljubljana: Klinični oddelek za otroško kirurgijo in intenzivno terapijo, Kirurška klinika, Univerzitetni klinični center: Medicinska fakulteta, Katedra za pediatrijo.
 • Nacionalni inštitut za javno zdravje, 2014. Z zdravjem povezana vedenja v šolskem  obdobju med mladostniki v Sloveniji. Izsledki mednarodne raziskave HBSC. Available at: http://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/publikacije-datoteke/hbsc_2015_e_verzija30_06_2015.pdf
 • Nacionalni inštitut za javno zdravje, n.d. Vzgoja za zdravje za otroke in mladostnike. Available at: http://www.nijz.si/sl/vzgoja-za-zdravje-za-otroke-in-mladostnike
 • Černetič, A., ed., 2010. Kronično bolan otrok - kdo naj skrbi za njegove potrebe zunaj bonišnice? : zbornik predavanj. Strokovni seminar Sekcije medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v pediatriji pri Zvezi strokovnih društev medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Radenci, 01. in 02. oktober 2010. Ljubljana : Zveza strokovnih društev medicinskih
 • sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v pediatriji. Available at:  http://www.zbornica-zveza.si/en/publications/proceedings/kronicno-bolan-otrok-kdo-naj-skrbi-za-njegove-potrebe-zunaj-bolnisnice
Study obligations: To perform clinical training, students must:
 • have successfully passed the theoretical and practical exam in clinical exercises;
 • must have completed the seminar and written a seminar paper
 • present a valid medical certificate for conducting the work of a registered nurse;
 • be vaccinated against hepatitis B;
 • have a valid student insurance based on
 • Articles 17 and 18 of the Health Care and Health Insurance Act for occupational injuries and diseases when participating in tasks and field work;
 • have the required protective clothing, footwear, and special equipment.
Assessment methods:
 • written exam
 • oral exam
 • coursework
 • project