Prevention of healthcare-associated infections
 
Module: Nursing care
ECTS: 3
Contact hours – lectures: 30
Contact hours – seminar: 15
Contact hours – clinical exercises:  
Contact hours – clinical practice:  
Holder of subject: Helena Ribič, Senior Lecturer
Zdenka Kramar, Lecturer
Year of study: Third
Prevention of healthcare-associated infections

Contact hours – lectures: 30
Contact hours – seminar: 15
Contact hours – clinical exercises:  
Contact hours – clinical practice:  
Holder of subject: Helena Ribič, Senior Lecturer
Zdenka Kramar, Lecturer
Education providers:
 • Helena Ribič, Senior Lecturer
 • Zdenka Kramar, Lecturer
Level of study: First Bologna cycle professional education study program
Semester: Winter
Language: Slovene/English
 
Subject-specific competences: Students:
 • expand their knowledge on the modern approaches and methods in hospital hygiene, and control of healthcare-associated infections;
 • expand their knowledge about nurses’ role in the prevention and management of healthcare-associated infections and the organization of this field according to the legislative framework;
 • expand their knowledge about the theory behind nursing interventions in infection prevention;
 • acquire the knowledge and skills on the prevention of healthcare-associated infections in nursing care, in accordance with professional guidelines and the legislative framework;
 • expand existing knowledge of the risks for healthcare-associated infections in hospitals and other health care institutions, also for community nursing and other types of health care visits at home;
 • learn about the most frequent healthcare-associated infections, their prevention and containment, are familiar with the issue of antimicrobial resistance in bacteria and their containment;
 • expand existing knowledge in epidemiological methods and ways of monitoring and following hospital-acquired infections;
 • obtain knowledge on the HACCP system and control measures in kitchens in health-care;
 • expand existing knowledge about cleaning, decontamination, disinfection, sterilization and waste disposal.

Knowledge and understanding:
 • knowledge and understanding of how healthcare-associated infections arise, their transmission and prevention;
 • knowledge and understanding of the most frequent healthcare-associated infections, their prevention and containment;
 • knowledge and understanding about the issue of antimicrobial resistance in bacteria and their containment;
 • knowledge of preventive measures for healthcare-associated infections in health care and social institutions;
 • legislative framework for implementing control of healthcare-associated infections;
 • knowledge of the definitions of healthcare-associated infections;
 • knowledge of the interventions for infections resulting from invasive diagnostic, therapeutic, and nursing procedures and special interventions in case of infections of acute and chronic wounds;
 • integration of hygienic, ecological, and economic principles of infection control;
 • knowledge of health education methods for patients with a healthcare-associated infection;
 • awareness of the importance of epidemiological monitoring of hospital-acquired infections.
Mandatory references:
 • Ribič, H. & Kramar, Z., v tisku. Preprečevanje okužb, povezanih z zdravstvom: skripta za študente prvega letnika Fakultete za zdravstvo Jesenice.
 • Gubina, M., Dolinšek, M. & Škerl, M., 2002. Bolnišnična higiena. Ljubljana: Medicinska fakulteta.
 • Dragaš, A.Z. & Škerl, M., 2004. Higiena in obvladovanje okužb. Ljubljana: Založba Zrc, SAZU.
 • Dolinšek, M., Kramar, Z. & Bohinc, P., 2003. Vzdrževanje prostora, opreme in pripomočkov kot del izolacijske doktrine. In: D Musič, ed. Aerogeno prenosljive bolezni: zbornik predavanj 2. strokovnega seminarja, Ljubljana, 9. junij 2003. Ljubljana: Slovensko društvo za bolnišnično higieno, pp. 34-40.
 • Klavs, I., Grgič-Vitek, M., Škerl, M., Grosek, Š., Kompan, L. Kramar, Z. & Lužnik-Bufon, T., eds. Epidemiološko spremljanje bolnišničnih okužb: strokovna navodila za izvajanje Pravilnika o pogojih za pripravo in izvajanje programa preprečevanja in obvladovanja bolnišničnih okužb (Uradni list RS, št. 74/99). Ljubljana: Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije.
 • Pravilnik o pogojih za pripravo in izvajanje programa preprečevanja in obvladovanja bolnišničnih okužb. Uradni list Republike Slovenije, št. 74/99.
 • Tomažič, J. & Sterle, F., 2014. Infekcijske bolezni. Ljubljana: Združenje za infektologijo, Slovensko zdravniško društvo.
Recommended references:
 • Delovna skupina pri Ministrstvu za zdravje Republike Slovenije, 2009. Strokovne podlage in smernice za obvladovanje in preprečevanje okužb, ki so povezane z zdravstvom oziroma zdravstveno oskrbo. Available at:  http://www.mz.gov.si/fileadmin/mz.gov.si/pageuploads/mz_dokumenti/delovna_podrocja/zdravstveno_varstvo/zdravstveno_varstvo_v_posebnih/NAKOBO_junij_2010/MZ_Smernice_2009_ORIG_SKUPNO_010610.pdf
 • Delovna skupina pri Ministrstvu za zdravje Republike Slovenije. Strokovne podlage za pripravo programa za obvladovanje in preprečevanje bolnišničnih okužb 2000 -2003.
Study obligations:
 • 100% obligatory attendance at the seminars
 • 50% attendance at lectures
Assessment methods:
 • written examination (80%)
 • seminar (20%)