Social perspective and promotion of mental health in nursing
 
Module: Social Sciences
ECTS: 3
Contact hours – lectures: 30
Contact hours – seminar: 15
Contact hours – clinical exercises:  
Contact hours – clinical practice:  
Holder of subject: Dr Darja Zaviršek, Professor
Year of study: Third
Social perspective and promotion of mental health in nursing
Contact hours – lectures: 30
Contact hours – seminar: 15
Contact hours – clinical exercises:  
Contact hours – clinical practice:  
Holder of subject: Dr Darja Zaviršek, Professor
Education providers:
 • Dr Darja Zaviršek, Professor
 • Dr Irena Šumi, Assistant Professor
Level of study: First Bologna cycle professional education study program
Semester: Winter
Language: Slovene/English
 
Subject-specific competences: Competencies required for employing a holistic approach at work. The aim of the module is to understand the relationship between health and social issues in nursing care. Understanding the correlations between economic vulnerability, violence, ethnicity, disability and health.

Knowledge and understanding of the holistic perspective in the nursing care.
Mandatory references:
 • Zaviršek, D., Zorn, J. & Videmšek, P., 2002. Inovativne metode v socialnem delu: Opolnomočenje ljudi, ki potrebujejo podporo za samostojno življenje. Ljubljana: Študentska založba.
 • Tematska številka  Študije hendikepa v državah postsocializma in jugovzhodni Evropi, 2014.  Socialno delo, 53(3-5).
 • Restoux, P., 2010. Življenje z drugačnim otrokom: za vse, ki bi radi bolje razumeli starše otrok s posebnimi potrebami in jim znali pomagati.  Radovljica: Didakta.
 • Leskošek, V., Antić, M.G., Selišnik, I., Filipčič, K., Urek, M., Matko, K., Zaviršek, D., Sedmak, M. & Kralj, A., 2013. Nasilje nad ženskami v Sloveniji. Maribor: Aristej.
 • Zaviršek, D., 2013. Folikli, transferji, zamrznjenčki: reproduktivne izbire in nove etične dileme. Annales, Series historia et sociologi, 23(2), pp. 377-88. Available at:  http://www.zdjp.si/sl/docs/annales/sociologia/n23-2/annales23-2.pdf
Recommended references:  /
Study obligations:
 • 100% obligatory attendance at the seminars
 • 50% attendance at lectures
Assessment methods:
 • written examination (80%)
 • seminar (20%)