Women’s health nursing care, obstetrics nursing care with gynecology and obstetric
 
Module: Nursing care
ECTS: 3
Contact hours – lectures: 50
Contact hours – seminar:  
Contact hours – clinical exercises:  
Contact hours – clinical practice:  
Holder of subject: Anita Prelec, Msc (UK), viš. pred.
Dr Nina Slabe, Lecturer
Year of study: Third
Women’s health and obstetrics nursing care
Contact hours – lectures: 25
Contact hours – seminar:  
Contact hours – clinical exercises:  
Contact hours – clinical practice:  
Holder of subject: Anita Prelec, Msc (UK), viš. pred.
Education providers:
 • Anita Prelec, Msc (UK), viš. pred.
Level of study: First Bologna cycle professional education study program
Semester: Winter
Language: Slovene/English
 
Subject-specific competences: The student:
 • Becomes familiar with basic nursing care of women;
 • Learns the approaches and methods of women’s nursing care;
 • Becomes familiar with sex education, sexual health and reproductive rights;
 • Becomes familiar with multiculturalism in women’s health
 • Becomes familiar with vulnerable groups of women
 • Learns about the pregnancy and post-partum periods;
 • Gains the ability to critically assess and solve specific nursing and collaborative issues;
 • Learns about specific nursing diagnoses and nursing interventions for women;
 • Is able to make a nursing plan for women;
 • Learns about the importance and methods of early breast cancer detection;
 • Learns about the importance of health education work;
 • Becomes familiar with physical, psychological, and social needs of gynecology patients, pregnant women, postpartum women, and breastfeeding mothers;
 • Is able to solve and predict existing and potential nursing problems based on the condition of gynecology patients, pregnant women, postpartum women, and breastfeeding mothers.
Mandatory references:
 • Arko, D., Borko, E., Breznik, R., But, I., Rakovec Felser, Z. & Gavrič Lovrec, V., 2006. Ginekologija. Maribor: Visoka zdravstvena šola.
 • Pajntar, M., Novak-Antolič, Ž. & Lučovnik, M., 2015. Nosečnost in vodenje poroda. Ljubljana: Cankarjeva založba.
 • Skoberne, M., 2004. Spolnost in spolno zdravje. Obzornik zdravstvene nege, 38(1-2).
 • Stiplovšek, S. & Železnik, D., 2003. Aktivnosti zdravstvene nege pri ginekološko operiranih bolnicah s poudarkom na negovalnih diagnozah. Obzornik zdravstvene nege, 37(1), pp. 67-72.
 • Jeglič, R., Ramšak Pajk, J. & Mihelič Zajec, A., 2004. Psihični vidik obravnave pacientk z izrezano maternico z vidika medicinske sestre. Obzornik zdravstvene nege, 38(2), pp. 143-148.
 • Sanchez, K. & Mihelič Zajec, A., 2005. Vloga medicinske sestre v celostni pripravi pacientke na operativni poseg rodil. Obzornik zdravstvene nege, 39(4), pp. 277-284.
 • Šmit, M., 2004. Doživljanje žensk, obolelih za rakom dojke in načini pomoči medicinskih sester. Obzornik zdravstvene nege, 38(2), pp. 159-165.
 • Orshan, S.A., 2008. Maternity, newborn, and women's health nursing: comprehensive care across the lifespan. Philadelphia : Wolters Kluwer/Lippincott Williams & Wilkins.
 • Radoš, M.M. & Šćepanović, D., 2014. Telesna dejavnost in zdravje žensk v pomenopavzi. Obzornik zdravstvene nege, 48(4), pp. 323-331.
 • Prosen, M. & Vatovec, T., 2011. Uravnotežena prehrana v času nosečnosti. Obzornik zdravstvene nege, 45(2), pp. 113-120.
 • Skubic, M., Komerički, K. & Mivšek, A.P., 2011. Poporodno obdobje: stres in starševstvo. Obzornik zdravstvene nege, 45(2), pp. 121-128.
 • Halbwachs, H.K., 2014. Multikulturalzem v zdravstveni negi. In: Kvas, A., Đ. Sima, P. Požun, G. Lokajner & R. Kobentar, eds. Prenos  informacij v zdravstveni in babiški negi: zbornik prispevkov 15. simpozija z mednarodno udeležbo. Ljubljana: Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov, pp. 45-54.
Recommended references:
 • Ivanuša, A. & Železnik, D., 2000. Osnove zdravstvene nege kirurškega bolnika. Maribor: Visoka zdravstvena šola Maribor.
 • Fras, A.P., 2001. Rak in spolnost. Onkologija, 5(2).
 • Klemenc, D., 1995. Urinska inkontinenca. Obzornik zdravstvene nege, 29(1-2), pp. 27-45.
 • Menche, N., Bazlen, U. & Kommerel, T., 2001. Pflege heute. Munchen: Urban & Fischer Verlag, pp. 1183 – 1230.
 • Shaf, M., Luesley, D. & Jordan, J., 2001. Handbook of gynaecological oncology. London: The Livery House.
Study obligations:
 •  50 % attendance at lectures
Assessment methods:
 • written examination (100%)