Physiotherapy for healthy and safe work
 
Module: Physiotherapy
ECTS: 3
Contact hours – lectures: 30
Contact hours – seminar: 15
Contact hours – clinical exercises:  
Contact hours – clinical practice:  
Holder of subject: Andrea Backović Juričan, Senior Lecturer
Year of study: First
 
Physiotherapy for healthy and safe work             

Contact hours – lectures: 30
Contact hours – seminar: 15
Contact hours – clinical exercises:  
Contact hours – clinical practice:  
Holder of subject: Andrea Backović Juričan, Senior Lecturer
Education providers: Andrea Backović Juričan, Senior Lecturer
Level of study: First Bologna cycle professional education study program
Semester: Winter
Language: Slovene/English
 
Subject-specific competences:
 • Ergonomics in terms of health and safety at work and ergonomic principles;
 • Strain and stress in the work environment/ at workplace;
 • Risk factors for the development of diseases and injuries at work;
 • Musculoskeletal diseases and disorders and injuries related to work and physiotherapy;
 • Evaluation and assessment of risks at work;
 • Types, methods and techniques for the design of work and the working environment (analysis, evaluation and optimization of work in physiotherapy);
 • Ergonomics and aging;
 • Ergonomics and physically disabled people;
 • Workplace health promotion and physical activity promotion and the measures for prevention of sedentary behaviour in the workplace;
 • Analysis of the health situation and evaluation the health promotion needs at the workplace in terms of a physical therapist;
 • Preparation of a health promotion plan/program at work, with an emphasis on the promotion of physical activity and prevention of static postures, musculoskeletal diseases, disorders and injuries related to work.
 
Help students develop the competences to independently and professionally implement evidence-based interventions. 

Students:
 • will learn the fundamentals of ergonomics, stress and strains at work and become skilled in how to apply ergonomic principles into practice in different groups of people and in different working environments/ workplaces;
 • will learn the risk factors for the development of diseases and injuries at work including work related muscular skeletal diseases and disorders; 
 • will be able to apply appropriate physiotherapy approaches and activities, analyse, evaluate risk and optimize a specific work environment/ workplace;
 • be able to analyse the state of health and assess needs for workplace health promotion;
 • will be able to promote health, physical activity and prevent static postures, work related muscular skeletal diseases, disorders and injuries:
 • develop the ability to constantly reflect on their work, personal growth, and professional development.
 
Knowledge and understanding:
 • Knows the fundamentals of ergonomics, ergonomic principles, stresses and strains at work and the types, methods and techniques of work design in the working environment, including the evaluation of work related risk.
 • Is familiar with risk factors for the development of diseases and injuries at work including work related muscular skeletal diseases and disorders.
 • Knows the appropriate physiotherapy approaches and activities for analysis, assessment and optimization of the specific work environment/ workplace.
 • Knows approaches to the analysis of the health status and can assess workplace health promotion needs.
 • Knows measures to promote health, physical activity and prevent static postures, work related muscular skeletal diseases, disorders and injuries.
Mandatory references:
 • Balantič, Z., Polajnar, A. & Jevšnik, S., 2016. Ergonomija v teoriji in praksi: znanstvena monografija.  Ljubljana:
 • Nacionalni inštitut za javno zdravje.
 • Levovnik, D., 2014. Ergonomija. Ljubljana: Združenje delodajalcev obrti in podjetnikov Slovenije.
 • Available at: http://www.sops.si/wp-content/uploads/2014/05/Ergonomija.pdf 
 • Miklič Milek, D., Udrih Lazar, T., eds. 2016. Čili za delo: Učbenik za promocijo zdravja pri delu. Ljubljana:
 • Univerzitetni klinični center Ljubljana: Klinični inštitut za medicino dela, prometa in športa.
 • Kuzma, V., Josič, R., Renar, J., Ožbot, S., Fabijan, J., Komač, O. & Backović Juričan, A., 2016.  Absentizem v
 • gradbenih dejavnostih zaradi mišično-kostnih obolenj in priporočila za izvedbo promocije zdravja na delovnem
 • mestu. Ljubljana: GZS ZGIGM, SDGD Slovenije, Zbornica VZD. Available at: https://www.gzs.si/Portals/Panoga-Gradbenistvo/gradim%20zdravo%202015%202016%20publikacija%20absentizem%20v%20gradbenih%20
  dejavnostih.pdf
 • Smernice za promocijo zdravja  na delovnem mestu, 2015. Ljubljana: Ministrstvo za zdravje: Direktorat za javno zdravje.
 • Available at: http://www.mz.gov.si/fileadmin/mz.gov.si/pageuploads/javno_zdravje_2015/zdr_na_del_mestu/Smernice_promocija
  _zdravja_na_delovnem_mestu-marec_2015.pdf
 • Petruša, L. & Remec, M., 2010. V zdravju je moč: veselo na delo. Promocija zdravja in telesne dejavnosti na delovnem mestu. Koper: Zavod za zdravstveno varstvo Koper. 
 • Backović Juričan, A. & Janežič, M., 2010. Priporočila za promocijo telesne dejavnosti v delovnem okolju. Ljubljana: Inštitut za varovanje zdravja. Available at: https://www.gzs.si/pripone/Priporocila_delovno%20okolje.pdf
 • Teržan, M., & Žebovec, S., 2005. Praktične smernice za varno premeščanje bremen. Ljubljana: Zavod za varstvo pri delu. 
 • Stergar, E., & Urdih Lazar, T., eds., 2006. Zdravi delavci v zdravih organizacijah: Čili za delo. Ljubljana: Klinični center Ljubljana, Klinični inštitut za medicino dela, prometa in športa. Available at: http://www.cilizadelo.si/e_files/content/CiliZaDelo_Knjizica.pdf
 • Dodič Fikfak, M. & Černivec, R., 2009. Verifikacija poklicnih bolezni v Republiki Sloveniji I. Ljubljana: Univerzitetni klinični center Ljubljana: Klinični inštitut za medicino dela, prometa in športa.
 • Dodič Fikfak, M. & Černivec, R., eds., 2014. Verifikacija poklicnih bolezni v Republiki Sloveniji II. Ljubljana: Univerzitetni klinični center Ljubljana: Klinični inštitut za medicino dela, prometa in športa
 • Luttmann, A., et al., 2003. Preventing musculoskeletal disorders in the workplace. Protecting Workers' - Health Series No 5. Geneva: World Health Organization. Available at: http://www.who.int/occupational_health/publications/en/oehmsd3.pdf. 
 • Walters, D., & Nichols, T., eds., 2009. Worplace Health and Safety: International Perspectives on Worker Representation. New York: Palgrave Macmillan.
 • Palmer, T.K., ed., 2007. Fitness for Work: The Medical Aspects. 4th ed. Oxford: Oxford University Press.
 • Lissner, L., 2009. Assessment, elimination and substantial reduction of occupational risks: Working environment information. Luwemburg: European Agency for Safety and Health at Work. Available at: https://osha.europa.eu/en/tools-and-publications/publications/reports/TEWE09001ENC
 • Backović Juričan, A., 2017. Priporočila za promocijo telesne dejavnosti in preprečevanje sedenja na delovnem mestu. Ljubljana: Nacionalni inštitut za javno zdravje & Gospodarska zbornica Slovenije. (V pripravi).
Recommended references:  
Study obligations: 50% obligatory attendance at lectures
100% obligatory attendance at seminars
submitted and presented seminar work
Assessment methods: seminar work (40%)
written examination (60%)