Naslov predmeta:

Napredni pristopi v zdravstveni negi odraslih

Nosilec predmeta:

doc. dr. Sanela Pivač

Izvajalec predmeta:

  • doc. dr. Sanela Pivač

Kontaktne ure predavanj:

30

Kontaktne ure seminar:

20

Kontaktne ure kliničnih vaj:

 

Druge oblike organiziranega študijskega dela:

10

Individualno delo študenta: 65

ECTS:

5

Stopnja:

Bolonjski magistrski študij

Semester:

Letni

Jezik:

Slovenski
 

Cilji in predmetno
specifične kompetence:

 

Specifični  učni cilji – študent bo:
  • Poznal kompetence in nivoje izobraževanj zdravstvene nege;
  • sposoben prepoznati in razložiti negovalne potrebe odraslih;
  • znal kritično presojati pomen napredne zdravstvene nege na klinične zdravstvene izzide.
  • Zna kritično presoditi in uporabiti bazo dokazov v povezavi študentovega kliničnega področja kot naprednega kliničnega izvajalca zdravstvene nege

Obvezna literatura: 

  • Davis, F.A., 2012. Advanced Practice Nursing of Adults in Acute Care. Philadelphia: F.A. Davis.
  • Hamric, A., Hanson, C., Tracy, M.F., O'Grady, E., 2014. Advance Practice Nursing. 5th ed. S.l.: Saundrers.

Priporočljiva literatura:

 

Pogoji za vključitev v delo
oziroma za opravljanje
študijskih obveznosti:

Bazično znanje s področja zdravstvene nege.

Metode ocenjevanja:

  • izpit - 80%
  • semnar - 20%

Metode poučevanja in učenja:

Predavanje, avdiovizualna prezentacija, skupinsko delo, delo s tekstom, razprava, študije primerov