Naslov predmeta:

Sodelovalna zdravstvena obravnava s travmatiziranimi osebami

Študijska smer: Napredna zdravstvena nega v duševnem zdravju in psihiatriji

Nosilec predmeta:

doc. dr. Branko Bregar

Izvajalec predmeta:

 

Kontaktne ure predavanj:

20

Kontaktne ure seminar:

20

Kontaktne ure kliničnih vaj:

45

Druge oblike organiziranega študijskega dela:

 

Individualno delo študenta: 40

ECTS:

5

Stopnja:

Bolonjski magistrski študij

Semester:

Letni

Jezik:

Slovenski
 

Cilji in predmetno
specifične kompetence:
 

 • Študentje bodo pridobili osnovna znanja iz področja travme, spoznali njene značilnosti ter raznolikost njenih posledic
 • Seznanjeni bodo z oblikami pomoči
 • Znanja in spretnosti za uporabo strokovnih metod in postopkov na področju zdravstvene nege
 • Razumevanje delovanja institucij ter multidisciplinarno sodelovanje
 • Sposobnost sodelovanja v superviziji in interviziji in drugih oblikah podpore v praksi zdravstvene nege
 

Obvezna literatura:
 

 • Fleishman, J., Kamsky, H. & Sundborg, S., 2019. Trauma-informed nursing practise. The online Journal of issues in nursing, 24(2). Available at: https://ojin.nursingworld.org/MainMenuCategories/ANAMarketplace/ANAPeriodicals/OJIN/TableofContents/Vol-24-2019/No2-May-2019/Trauma-Informed-Nursing-Practice.html
 • Mills, K.L., 2015. The importance of providing trauma-informed care in alcohol and other drug services. Dtug & Alcohol Review, 24(3), pp. 231-233. Available at:  https://psycnet.apa.org/record/2015-20565-001
 • Levine, P.A. & Frederick. A., 2015. Kako prebuditi tigra: zdravljenje travm, prirojena sposobnost preobražanja izkušenj, pod katerimi klonimo. Ljubljana: V.B.Z
 • Van der Kolk, B., 2014. The body keeps the score: brain mind and body in the healing of trauma. New York: Penguin Group.
 • Lewis Herman, J., 2001. Trauma and recovery. London: Pandora.
 • Isobel, S., 2017. Using Trauma informed care in mental as a nursing model of care in a acute inpatient mental health unit. International journal of mental health nursing, 26, pp. 88-94. Available at: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1111/inm.12236

Priporočljiva literatura:

 

Pogoji za vključitev v delo
oziroma za opravljanje
študijskih obveznosti:

 

Metode ocenjevanja:

Pisni izpit - 50%
Seminar - 50%
 

Metode poučevanja in učenja:

Predavanja
Seminar