Naslov predmeta:

Vodenje, odločanje in spremljanje pacienta na primarni ravni

Študijska smer: Napredna zdravstvena odraslih v primarnem zdravstvu

Nosilec predmeta:

red. prof. dr. Antonija Poplas Susič

Izvajalec predmeta:

  • red. prof. dr. Antonija Poplas Susič

Kontaktne ure predavanj:

20

Kontaktne ure seminar:

20

Kontaktne ure kliničnih vaj:

45

Druge oblike organiziranega študijskega dela:

 

Individualno delo študenta: 40

ECTS:

5

Stopnja:

Bolonjski magistrski študij

Semester:

Letni

Jezik:

Slovenski
 

Cilji in predmetno
specifične kompetence:
 

  • Prepoznati temeljne značilnosti vodenja bolnikov na primarni ravni
  • Doseči poznavanje orodij za obravnavo in vodenje bolnikov
  • Doseči prepoznavo po potrebi po individualnem in ciljno usmerjenem pristopu k bolniku, po k pacientu ali boleznbi usmerjeno oskrbo in k pomenu skupnosti pri vodenju bolnikov

Obvezna literatura:
 

  • Kringos, D., Boerma, W., Bourgueil, Y., Cartier, T., Dedeu, T., Hasvold, T., Hutchinson, A., Lember, M., Oleszczyk, M. & Pavlic, D.R., 2013. The strength of primary care in Europe: an international comparative study. Br J Gen Pract, 63, e742-e750.
  • Leyns, C. C. & DE Maeseneer, J., 2013. Conceptualizing person-and people centeredness in primary health care: a literature review. International Journal of Person Centered Medicine, 3, 13-22
  • Samuelson, M., Tedeschi, P., Aarendonk, D., DE LA Cuesta, C. & Groenewegen, P. 2012. Improving interprofessional collaboration in primary care: position paper of the European Forum for Primary Care. Quality in primary care, 20, 303-312.
  • Reynolds, R., Dennis, S., Hasan, I., Slewa, J., Chen, W., Tian, D., Bobba, S. & Zwar, N. 2018. A systematic review of chronic disease management interventions in primary care. BMC family practice, 19, 1-13.

Priporočljiva literatura:

 

Pogoji za vključitev v delo
oziroma za opravljanje
študijskih obveznosti:

 

Metode ocenjevanja:

  • Študija primera iz delovnega okolja študenta ali seminarska naloga
  • Pisni izpit ali ustni izpit.

Metode poučevanja in učenja:

Predavanja, seminarji, individualno delo študenta.