Naslov predmeta:

Kakovost in varnost v zdravstveni negi in zdravstvu

Nosilec predmeta:

doc. dr. Saša Kadivec

Izvajalec predmeta:

 

Kontaktne ure predavanj:

30

Kontaktne ure seminar:

20

Kontaktne ure kliničnih vaj:

 

Druge oblike organiziranega študijskega dela:

10

Individualno delo študenta: 65

ECTS:

5

Stopnja:

Bolonjski magistrski študij

Semester:

Letni

Jezik:

Slovenski
 

Cilji in predmetno
specifične kompetence:
 

 • Ustvarjanje kulture varnosti;
 • Vzpostavitev programov varnosti v lastnem delovnem okolju;
 • Razumevanje pojmov povezanih z varnostjo pacientov;
 • Spoznanje modelov  nastanka napak, človeških in drugih dejavnikov;
 • Opisati škodljivosti osebnega modela pri analizi napak;
 • Izvajanje sporočanja in analize napak z iskanjem osnovnih vzrokov in prispevajočih dejavnikov;
 • Razumevanje proaktivnega pristopa k varnosti pacientov;
 • Preprečevanje napak s škodo za zdravje pri pacientu.

Obvezna literatura:
 

 • Huber, D.L., 2013. Leadership and Nursing Care Management - E-Book.
 • Robida, A., 2013. Napake pri zdravstveni obravnavi pacientov: sistematična analiza globljih vzrokov napak in njihovo preprečevanje: priročnik: z znanostjo do večje varnosti pacientov. Bled: Center za izboljševanje kakovosti in varnosti zdravstvene obravnave: Prosunt.
 • Robida, A., 2009. Pot do odlične zdravstvene prakse. Ljubljana: Planet GV.
 • Agency for healthcare research and quality. Patient safety and quality improvement. Available at:https://www.ahrq.gov/
 • Ginter, P.M., 2019. The Strategic Management of Health Care Organizations, 7th ed. Available at:  https://www.academia.edu/40491240/Strategic_Management_of_Health_Care_Organizations
 • Ministrstvo za zdravje, n. d. Kakovost zdravstvenega varstva. Available at:  https://www.gov.si/teme/kakovost-zdravstvenega-varstva/

Priporočljiva literatura:

 

Pogoji za vključitev v delo
oziroma za opravljanje
študijskih obveznosti:

Opravljeni pogoji za vpis v drugi letnik, opravljene obveznosti pri predmetu Osnove menedžmenta in kakovosti v zdravstvu in zdravstveni negi.

 

Metode ocenjevanja:

Način (pisni izpit, ustno izpraševanje, naloge, projekt)
Pisni izpit - 70%
Seminarji - 30%
 

Metode poučevanja in učenja:

Predavanje,  seminarji,  vaje v skupinah in posamezno.