Naslov predmeta:

Osnove psihoterapevtskega dela na področju duševnega zdravja in psihiatrije

Študijska smer: Napredna zdravstvena nega v duševnem zdravju in psihiatriji

Nosilec predmeta:

doc. dr. Maša Žvelc

Izvajalec predmeta:

 

Kontaktne ure predavanj:

20

Kontaktne ure seminar:

20

Kontaktne ure kliničnih vaj:

45

Druge oblike organiziranega študijskega dela:

 

Individualno delo študenta: 40

ECTS:

5

Stopnja:

Bolonjski magistrski študij

Semester:

Zimski

Jezik:

Slovenski
 

Cilji in predmetno
specifične kompetence:
 

 • Poznanje osnovnih paradigem in smeri v psihoterapiji.
 • Poznavanje in refleksija razvoja osebnosti, prepoznavanje osnovnih stilov osebnosti ter poznavanje delovanja osebnosti pri sebi in pacientu.
 • Poznavanje osnovnih psihoterapevtskih procesov.
 • Uporaba metod za vzpostavljanje in ohranjanje terapevtske alianse in učinkovite psihoterapevtske komunikacije.
 • Poznavanje in uporaba osnov psihoterapevtskih metod.
 • Poznavanje in uporaba strategij in veščin za skrb zase pri delu s pacienti.
   

Obvezna literatura:
 

 • Žvelc, G. & Žvelc, M., 2021. Integrative psychotherapy. A mindfulness- and compassion-oriented approach. Routlege.
 • Žvelc, M., 2008. Working with mistakes in psychotherapy- a relational model. European Journal for Qualitative Research in Psychotherapy,3,  pp. 2-10.
 • Žvelc, M., 2011. I have feelings, too - the journey from avoidant to secure attachment. International Journal of Integrative Psychotherapy, 2,1, pp. 22-44.
 • Žvelc, M. & Žvelc. G., 2006. Stili navezanosti v odraslosti. Psihološka obzorja, 15(3), pp. 51-64.
 • Žvelc, M., Možina, M. in Bohak, J., eds., 2011. Psihoterapija. Ljubljana: Založba IPSA.
 • Žvelc, G., 2011. Razvoje teorije v psihoterapiji. Založba IPSA.
   

Priporočljiva literatura:

 

Pogoji za vključitev v delo
oziroma za opravljanje
študijskih obveznosti:

Predznanje s področja osnov psihologije osebnosti in duševnih motenj.

Metode ocenjevanja:

Pisni izpit - 70%
Seminarska naloga - 30%
 

Metode poučevanja in učenja:

 • Interaktivna predavanja
 • Skupinsko delo
 • Samostojno delo študentov

Metoda dela:
 • Razlaga
 • Diskusija
 • Obravnava kliničnih primerov
 • Izkustvene vaje
 • Analiza videoposnetkov
 • Delo z besedilom