Naslov predmeta:

Profesionalizacija zdravstvene nege in uvajanje sprememb

Študijska smer: Napredna zdravstvena nega in razvoj profesije

Nosilec predmeta:

prof. dr. Brigita Skela Savič, znan. svet.

Izvajalec predmeta:

 • prof. dr. Brigita Skela Savič, znan. svet.

Kontaktne ure predavanj:

30

Kontaktne ure seminar:

20

Kontaktne ure kliničnih vaj:

 

Druge oblike organiziranega študijskega dela:

10

Individualno delo študenta: 65

ECTS:

5

Stopnja:

Bolonjski magistrski študij

Semester:

Zimski

Jezik:

Slovenski
 

Cilji in predmetno
specifične kompetence:
 

 • Razvoj znanj, kompetenc in sposobnosti za razumevanje pomena razvoja profesije;
 • Razvoj znanj, kompetenc in sposobnosti za razumevanje profesionalizacije in njenih elementov;
 • Razvoj znanj, kompetenc in sposobnosti za načrtovanje sprememb na področju profesionalizacije zdravstvene nege.

Obvezna literatura:
 

 • Vaz e De Bragancaa, A. & Nirmala, R., 2017. Professionalism among Nurses: A concept analysis. International Journal of Business and Management Invention, 6(7), pp. 60-66. Available at: http://www.ijbmi.org/papers/Vol(6)7/Version-4/I0607046066.pdf
 • Ghadirian, F., Salsali, M. & Cheraghi, M.A., 2014. Nursing professionalism: An evolutionary concept analysis. Iranian Journal of Nursing and Midwifery Research, 19(1):1-10. Available at: https://www.researchgate.net/publication/260272294_Nursing_professionalism_An_evolutionary_concept_analysis/link/53e747f50cf21cc29fd9c469/download
 • Sare, M.V. &  Ogilvie, S.L., 2010. Strategic planning for nurses : change management in health care. Boston: Jones and Bartlett Publishers, LLC. Available at: https://dl.uswr.ac.ir/bitstream/Hannan/138752/1/9780763766177.pdf (posamezna poglavja)
 • The development a nursing as a profession. Available at: http://opac.fkik.uin-alauddin.ac.id/repository/Ch_05.pdf
 • Willcox, A., et al., 2018. Leadership and Influencing Change in Nursing. University of Regina, SK: URPress. Available at: https://ourspace.uregina.ca/handle/10294/8296 (posamezna poglavja).
 • Druga literatura po navodilu izvajalcev predmeta

Priporočljiva literatura:

 

Pogoji za vključitev v delo
oziroma za opravljanje
študijskih obveznosti:

Opravljene obveznosti 1. letnika študija.

Metode ocenjevanja:

 • Pisni izpit - 50%
 • Seminarska nalog - 50%

Metode poučevanja in učenja:

Predavanja, seminar, delo v skupinah.