Pogoji za vpis: 

  1. zaključen študijski program prve stopnje Zdravstvena nega (VS) v obsegu 180 ECTS.
     
  2. zaključen visokošolski triletni strokovni študijski program s področja zdravstvene nege pred novelo ZVIS.
     
  3. zaključen višješolski študij zdravstvene nege pred uvedbo triletnega študija zdravstvene nege in zaključen univerzitetni študij pred novelo ZVIS.


V primeru omejitve vpisa, bodo kandidati izbrani glede na doseženo oceno pri diplomi (20%) in glede na povprečno oceno študija (80%).

Dokazila o izpolnjevanju pogojev oziroma priloge k prijavi, kandidat pošlje priporočeno po pošti ali jih osebno dostavi na FZAB v skladu s prijavnimi roki.

Trajanje programa / Strokovni naslov
2 leti (120 ECTS); magistrica zdravstvene nege / magister zdravstvene nege

Vpisno prijavo je potrebno oddati preko eVŠ spletnega portala na naslovu: http://portal.evs.gov.si/prijava. Vprašanja o prijavi in vpisu pošljite na e-naslov referat@fzab.si ali nas pokličite na telefonsko številko 05 93 39 580. Kontakti za podporo uporabnikom eVŠ so na telefonski številki 01 478 46 59 ali na e-naslovu podpora-evs.mizs@gov.si.

Vabljeni k vpisu!