Subject:

Health and social inequalities

Module:

Leadership and quality in Nursing Module

Holder of subject:

Dr Darja Zaviršek, Professor

Education providers:

 • Dr Darja Zaviršek, Professor
 • Irena Šumi, Assistant Professor

Contact hours - lectures:

40

Contact hours - seminar:

40

Contact hours - exercises:

20

Individual student work:

150

ECTS:

10

Level of study:

Second cycle study program Nursing

Semester:

Summer

Language:

Slovene/English

Subject specific competences:

The student:

 • Understanding the impact of social inequalities on the people's health in a global perspective.
 • Competencies and skills for the needs analysis and planning of services in specific areas of health, public health and in the social area.
 • The understanding of institutions in the area of health and social issues and the development of  public health with greater emphasis on social understandings of the determinants of health

Mandatory and recommended references:

Mandatory references:

 • Bywaters P, McLeod E, Napier L, eds. Social Work and Global Health Inequalities. Bristol: Polity Press; 2009.
 • Knežević Hočevar D. Idejno ozadje esencialističnih predstav o rodnosti v treh primerih presoj nacionalne populacije. Družboslovne razprave. 2003;19(43):29-46.
 • Knežević Hočevar D. Medijska govorica o nacionalni reprodukciji v postsocialistični Sloveniji. Teorija in praksa.2003;40(2):335-56.
 • Leskošek V. Družbene determinante zdravja: nabor kazalnikov za merjenje vpliva revščine na zdravje. Zdravstveno varstvo. 2012;51(1):21-32. Dostopno na: http://versita.metapress.com/content/8477546086660586/fulltext.pdf
 • Marmot MW, Richard G, eds. Social Determinants of Health. Oxford: University Press; 2006.
 • Sen KA. Ekonomija blaginje: izbrane razprave. Ljubljana: Založba /cf*; 2002.
 • Sevenhuijsen S, Švab A, Mesec P, eds. Labirinti skrbi. Pomen perspektive etike skrbi na socialno politiko. Ljubljana: Mirovni inštitut; 2003.
 • Stuckler D , Siege K, eds. Sick Societies. Responding to the Global Challenge of Cronic Disease. New York: Oxford Univ. Press; 2011.
 • Velasquez G. Se za farmacevtske raziskave pripravlja mednarodna pogodba? LE MONDE diplomatique. May 2013: 7.
 • Winter R, Munn-Giddings C. A Handbook for Action Research in Health and Social Care. London, New York: Routledge; 2001.
 • Zaviršek D. Starejše ženske in duševno zdravje : moč stereotipov v današnjih sistemih pomoči. In: Skela-Savič B, Hvalič Touzery S, Avberšek-Lužnik I, eds. Aktivno staranje kot multiprofesionalni izziv: zbornik prispevkov z recenzijo, Begunje, 17. oktober 2012. Jesenice: Visoka šola za zdravstveno nego Jesenice; 2012: 45-52.
 • Zaviršek D. Ženske in duševno zdravje: o novih kulturah skrbi. Ljubljana: Visoka šola za socialno delo; 1994.  
 • Aktualna literatura, ki se vsako leto spreminja in s katero so študentje seznanjeni na začetku predavanj
 • The literature will be changed  and announced to the students at the beggining of the academic year.

Conditions for the inclusion in the study:

No specific prerequisites.

Assessment methods:

25% Active participation during the lectures and  seminars.
40% Oral presentation of essay .
35% Written  exam.
 
Forms of exams can be changed.
 

Teaching methods:

Lectures, seminars, dialogical learning, fieldwork, experiential work, group workshoops.