izr. prof. dr. Zalika Klemenc Ketiš

Klemenc Ketiš Zalika

Kratek življenjepis

Doc. dr. Zalika Klemenc Ketiš, dr. med., je specialistka družinske medicine. Leta 2010 je zaključila doktorski študij in bila leta 2011 izvoljena v naziv docentke za področje družinske medicine. Kot zdravnica družinske medicine dela v ZD Velenje, v zdravstveni postaji Šmartno ob Paki. Je predavateljica na Medicinski fakulteti Univerze v Mariboru in raziskovalka na Katedri za družinsko medicino MF Univerze v Ljubljani. Kot predavateljica in mentorica sodeluje pri specializaciji iz družinske medicine in pri ostalih oblikah podiplomskega študija. Je tudi članica uredniškega odbora revije s faktorjem vpliva Zdravstveno Varstvo. Sodeluje v nekaterih domačih in mednarodnih organizacijah s področja družinske medicine (Združenje zdravnikov družinske medicine, EQuiP, EURACT, EURIPA, WONCA). Sodelovala je pri projektu Svetovne Banke z naslovom »Improving the Health System in Montenegro«. Prav tako je sodelovala/sodeluje pri številnih domačih in tujih raziskovalnih projektih in pri organizaciji domačih strokovnih izobraževanj s področja družinske medicine. Je glavna urednica dveh učbenikov družinske medicine (Praktikum družinske medicine) in avtorica dveh poglavij učbenika Družinska medicina.


Bibliografija/COBISS