28/10/2010

AKTIVNOSTI OB 27. OKTOBRU, DNEVU VISOKE ŠOLE ZA ZDRAVSTVENO NEGO JESENICE

27. oktober je dan VŠZNJ, na ta dan je bil pred štirimi leti akreditiran visokostrokovni program prve stopnje Zdravstvena nega. VŠZNJ v študijskem letu 2010/2011 vpisuje četrto generacijo študentov. Vsako leto Študentski svet in visokošolski učitelji šole pripravijo aktivnosti, ki so usmerjene k medsebojnemu spoznavanju študentov in vpetosti šole v regijsko okolje.

 

Program Spoznavnega dneva študentov in informativnih vaj, dne 27. 10. 2010 na VŠZNJ:

 

ČAS
AKTIVNOST
NATOPAJOČI
15 minut
Predstavitev Društva medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Gorenjske
ga. Judita Slak
15 minut
Predstavitev Sekcije študentov zdravstvene in babiške nege pri Zbornici zdravstvene in babiške nege Slovenije
gdč. Urška Stojanović absolventka
15 minut
Predstavitev Študentskega Sveta VŠZNJ
g. Gregor Robič, absolvent
15 minut
Socialna igra na prostem z vsemi 70 študenti.
Razdelitev v 4 skupine.
g. Gregor Robič, absolvent

 
              Ob 10.00 uri

1. skupina – P1
Naslov igre: Labirint
Dejavnost vodi: Urška Stojanović, absolventka
Čas trajanja: 25 minut
2. skupina – P2
Naslov igre: Bibitibibitibob
Dejavnost vodi: Aneta Rebolj, absolventka 
Čas trajanja: 25 minut
3. skupina – P3
Naslov igre: Moja pot
Dejavnost vodita: Marko Mustar in Miha Požek, študenta 2. letnika
Čas trajanja: 25 minut
4. skupina – Prva pomoč
Naslov igre: Pajkova mreža
Dejavnost vodi: Gregor Robič, absolvent
Čas trajanja: 25 minut

              Navodila za izvedbo iger pripravi in izvajalcem posreduje Gregor Robič.
 
              Ob 11.40 uri

ČAS
AKTIVNOST
NATOPAJOČI
20 minut
Evalvacija dela v skupinah, P1
g. Gregor Robič
ob 12.00 uri
Pogostitev
Organizira: VŠZNJ

 
Še izjava udeležencev:
 
"Bilo je odlično! Čutila se je pozitivna energija med študenti in organizatorji. Še posebej bi izpostavil končni del v sejni sobi, ki je bil nepopisno dober. Imeli smo čas za druženje in mini "čvek". Prijetno je obiskovati šolo na kateri je tudi dekanja prisotna in dosegljiva za nas študente. To velja tudi za vse ostale učitelje in sodelavce šole."
 
Hvala vsem za sodelovanje!
 
Gregor Robič
predsednik študentskega sveta VŠZNJ
 
 
Slike si lahko pogledate v galeriji dogodkov ali tukaj.