31/01/2013

Kakovost, vodenje in varnost pacientov v zdravstvu in zdravstveni negi (31. januar 2013, Ljubljana)

Center za vseživljenjsko učenje, karierno svetovanje, tutorstvo in mentorstvo
in
Katedra za temeljne vede

 

Operacijo delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada. 
Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov 2007-2013, razvojne prioritete 3: »Razvoj človeških virov in vseživljenjskega učenja«; prednostne usmeritve 3.3 »Kakovost, konkurenčnost in odzivnost visokega šolstva«. 


Visoka šola za zdravstveno nego Jesenice, je organizirala v okviru 6. šole za klinične mentorje, delavnico z naslovom:

Kakovost, vodenje in varnost pacientov v zdravstvu in zdravstveni negi

 

Izobraževanje je potekalo 31. januarja 2013 v Univerzitetnem kliničnem centru Ljubljana in je bilo namenjeno študentom in kliničnim mentorjem Visoke šole za zdravstveno nego Jesenice ter drugim zdravstvenim delavcem in študentom, ki želijo pridobiti znanja o kakovosti, vodenju in varnosti v zdravstvu. Z izbranimi vsebinami izobraževanja želimo povečati nivo znanja in prenos znanja na delo s študenti zdravstvene nege v kliničnem okolju.


 

08.30 – 09.00 Registracija udeležencev


09.00 – 09.05

Uvodni pozdrav

izr. prof. dr. Brigita Skela Savič, dekanja


09.05 – 09.25

Kakovost in varnost sistema zdravstvenega varstva: pogled MZ
Biserka Simčič


09.25 – 09.45

Kakovost in varnost kot jo dojemajo bolnišnice
mag. Miran Rems


09.45 – 10.05

Kakovost, vodenje in varnost pacientov: pregled literature
izr. prof. dr. Brigita Skela Savič


10.05 – 10.50

Kompetence za varnost pacientov: Kaj je varnost pacientov?
izr. prof. dr. Andrej Robida

10.50 – 11.10

Odmor


11.10 – 11.55

Kompetence za varnost pacientov: Od teorije do prakse
izr. prof. dr. Andrej Robida


11.55 – 12.25

Long-term care for seniors: quality of care in institutions, organisation´s culture and support of frail older persons. Research project
Doc. MUDr. Iva Holmerová


12.25 – 12.45

Duševne motnje in padci v starosti
doc. dr. Aleš Kogoj

12.45 – 13.30

Odmor


13.30 – 14.00

Utjecaj obrazovanja zdravstvenih djelatnika  na sigurnost bolesnika (Vpliv izobraževanja zdravstvenih delavcev na varnost pacientov)
Brankica Rimac
14.00 – 15.00

Kakovost, vodenje in varnost v zdravstveni negi: kaj lahko pokažemo v klinični praksi
- Splošna bolnišnica Jesenice, Zdenka Kramar
- Klinika Golnik, dr. Saša Kadivec
- UKC Ljubljana,  mag. Maja Klančnik Gruden


15.00 – 15.20

Zagotavljanje varnosti in kakovosti pri fizičnem omejevanju pacientov v klinični praksi
mag. Branko Bregar

15.20 – 15.30

Odmor


15.30 – 16.30

Oblikovanje osebne odličnosti kot podlaga za profesionalno in varno delo
mag. Nenad Savič

16.30 – 17.00

Evalvacija izobraževanja


Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov 2007-2013, razvojne prioritete 3: »Razvoj človeških virov in vseživljenjskega učenja«; prednostne usmeritve 3.3 »Kakovost, konkurenčnost in odzivnost visokega šolstva«.
 

 

Program

Fotografije dogodkadr. Simona Hvalič Touzery
Predstojnica Centra
izr. prof. dr. Brigita Skela Savič
Dekanja