05/02/2013

Teoretični koncepti delovanja v zdravstveni negi (5. 2. 2013, Ljubljana)

Center za vseživljenjsko učenje, karierno svetovanje, tutorstvo in mentorstvo
in
Katedra za temeljne vede 

Operacijo delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada. 
Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov 2007-2013, razvojne prioritete 3: »Razvoj človeških virov in vseživljenjskega učenja«; prednostne usmeritve 3.3 »Kakovost, konkurenčnost in odzivnost visokega šolstva«. 


Visoka šola za zdravstveno nego Jesenice, je organizirala v okviru 6. šole za klinične mentorje, delavnico z naslovom:

Teoretični koncepti delovanja v zdravstveni negi


 

Izobraževanje je potekalo 5. februarja 2013 v Kliniki za infekcijske bolezni in vročinska stanja in je bilo namenjeno študentom in kliničnim mentorjem Visoke šole za zdravstveno nego Jesenice, ki želijo pridobiti znanja o teorijah in modelih v zdravstveni negi. Z izbranimi vsebinami izobraževanja želimo povečati nivo znanja in prenos znanja na delo s študenti zdravstvene nege v kliničnem okolju.


PROGRAM


08.30 - 09.00
 
Registracija udeležencev 
 
09.00 - 09.05
 
Uvodni pozdrav
izr. prof. dr. Brigita Skela Savič, dekanja

09.05 - 11.05

 
Knowledge for Contemporary Nursing Practice (Znanje za sodobno zdravstveno nego)
izr. prof. dr. Fiona Murphy
11.05 - 11.25 
 
Odmor

11.25 - 12.55


 
Patronažno varstvo in teoretični modeli
mag. Jožica Ramšak Pajk, viš. pred.

12.55 - 13.25

 
Izbira teorij za prakso
doc. dr. Majda Pajnkihar

13.25 - 14.10
 
Odmor

14.10 - 14.30

 
Uporaba teorij: Izkušnje v Italiji
dr. Alvisa Palese

14.30 - 16.00


 

Prikaz uporabe teorije na scenarijih in kritična analiza teorij: V. Henderson, B. Neuman, C. Roy, H. Peplau, I. King

Konceptualni model Virginie Henderson: Nuša Bajda
Sistemski model Betty Neuman:  Andreja Vovk
Aplikacija teorije Calliste Roy pri onkološkem bolniku s kronično bolečino - Majda Čaušević 
Model medosebnih odnosov Hildegard Peplau - implementacija v onkološko zdravstveno nego - Ana Istenič
Interaktivni konceptualni model Imogene King -  Maja Čamernik
 


16.00 - 17.00

 
The relationship between Nursing Theory, Research and Nursing Practice (Odnos med teorijo, raziskovanjem in prakso zdravstvene nege)
izr. prof. dr. Fiona Murphy


Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov 2007-2013, razvojne prioritete 3: »Razvoj človeških virov in vseživljenjskega učenja«; prednostne usmeritve 3.3 »Kakovost, konkurenčnost in odzivnost visokega šolstva«. 


Program

Fotografije


dr. Simona Hvalič Touzery, viš. pred.
Predstojnica Centra
izr. prof. dr. Brigita Skela Savič
Dekanja