..." /> ..." />
19/07/2013

LLP: ISTEW - Improvement Science Training for European Healthcare Workers

»ISTEW - Improvement Science Training for European Healthcare Workers«
(539194-LLP-1-2013-UK-ERASMUS-EQR)

Nosilka projekta:
University of the West of Scotland, UK
Partnerji v projektu:
Coventry University, UK
College of Nursing Jesenice, Slovenia
University of Economics and Innovation, Lublin, Poland
University of Medicine and Pharmacy “Gr. T. Popa”, Romania
University of Alicante, Spain
Sapienza University of Rome, Italy

izr. prof. dr. Brigita Skela Savič
doc. dr. Joca Zurc
dr. Simona Hvalič Touzery, viš. pred.

2013 - 2015

 

Udeleženci ISTEW projektnega srečanja na Bledu, junij 2014

Ozadje projekta: Sodobno zdravstvo se zaradi demografskih sprememb in težkih gospodarskih obetov sooča s pomembnimi izzivi. Eden od možnih odgovorov na te izzive je izboljševanje prakse zdravstvenih ved (healthcare improvement science - HIS). Zaposleni na področju zdravstvenih ved so visoko usposobljeni strokovnjaki, a kljub temu zdravstveni sistem ni uspešen, storitve pa ne dosegajo standardov kot bi jih želeli. Visoka usposobljenost osebja ne zadošča več in ne bo rešila težav, ki se kažejo v kakovosti sedanje zdravstvene oskrbe. ISTEW bo študente seznanil s koncepti, orodji in tehnikami HIS in jim omogočil, da bodo te nove veščine uporabili v praksi. To bo pripeljalo do boljše zdravstvene oskrbe pacientov, do boljše zmogljivosti sistema in do boljšega strokovnega razvoja.

Cilj projekta: ISTEW združuje 7 partnerjev iz šestih držav. Cilj projekta je oblikovanje skupnih akademskih in praktičnih programov, s katerimi bodo lahko v evropskih univerzah dosegli izboljševanje varnosti in kakovosti zdravstvene obravnave pacientov. Cilj projekta je tudi spodbujati večje sodelovanje na evropski ravni med institucijami, ki izobražujejo bodoče zdravstvene strokovnjake, zdravstvenimi delavci  in ključnimi političnimi osebami. Izobraževalno gradivo razvito v okviru projekta bo na voljo izobraževalnim institucijam s področja zdravstvenih ved po vsej Evropi, kar povečuje možnosti za mobilnost.

Specifični cilji:

  • na podlagi sistematičnega pregleda praks v partnerskih državah pripraviti definicijo HIS (izboljševanje prakse na področju zdravstvenih ved);
  • določiti kompetence in zahteve za HIS, vključno z vzpostavitvijo dogovora med partnerskimi državami na akademski ravni;
  • pregled razpoložljivih izobraževanj / usposabljanj v partnerskih državah;
  • razviti gradiva v različnih evropskih jezikih za posamezne module, primerne za izvedbo na dodiplomski in podiplomski ravni.


Povezava na spletno stran projekta ISTEW

Metodologija

ISTEW Newsletter Jan 2015 

ISTEW - Healthcare Improvement Science Conference