15/01/2016

9. posvet MOJA KARIERA - QUO VADIS

 


Fakulteta za zdravstvo Jesenice v sodelovanju s Fakulteto za zdravstvene vede Univerze v Mariboru, Fakulteto za vede o zdravju Univerze na Primorskem, Nacionalnim inštitutom za javno zdravje, Mednarodno fakulteto za družbene in poslovne študije in Pedagoškim inštitutom organizira

9. posvet MOJA KARIERA - QUO VADIS

z naslovom:
 
Zdravstvena nega kot znanstvena disciplina v Sloveniji: mednarodno primerljiv sistem sekundarnega in terciarnega izobraževanja v zdravstveni negi kot temelj raziskav in prispevka znanosti k trajnostnemu družbenemu razvoju - predstavitev aktivnosti in prvih rezultatov ARRS projekta


Posvet z okroglo mizo bo potekal v sredo, 30. 3. 2016 v  Ljubljani, Four Points by Sheraton, Ljubljana Mons, s pričetkom ob 9. uri.
 

Program posveta:

8.30 – 09.00 Registracija udeležencev
9.00 – 09.15 Uvodni pozdrav
09.15 – 09.35 Predstavitev ARRS projekta »Zdravstvena nega kot znanstvena disciplina v Sloveniji«, Brigita Skela Savič
ANALIZA SISTEMOV IZOBRAŽEVANJA NA PODROČJU ZDRAVSTVENE NEGE V EU
Moderatorja: asis. Dominika Vrbnjak, dr. Branko Gabrovec
09.35 – 09.50 Analiza sistemov izobraževanja na področju zdravstvene nege v državah EU, Sanela Pivač, mag. zdra. neg.
09.50 – 10.05 Analiza pridobljenih kompetence za delo v zdravstveni negi v okviru izobraževalnega sistema in njihovo vrednotenje v državah EU, dr. Vesna Čuk
10.05 –11.05

10.05 – 10.20


10.20 – 10.35


10.35 – 10.50


10.50 – 11.05
Analiza modelov razvoja in krepitve zdravstvene nege kot znanstvene discipline: primeri učinkovite prakse v EU:

• Razumevanje koncepta zdravstvene nege kot znanstvene discipline, 
Sedina Kalender Smajlović, mag. zdr. neg.

• Organiziranost raziskovanja v zdravstveni negi na nacionalnih ravneh in organiziranost akademske skupnosti raziskovalcev ter njihov vpliv na razvoj zdravstvene nege,  dr. Katja Pesjak

• Raziskovanje v zdravstveni negi in vloga medicinskih sester z doktoratom,  dr. Simona Hvalič Touzery

• Sinteza ugotovitev pregleda del na področju interdisciplinarnega raziskovanja v zdravstveni negi,  dr. Katarina Babnik
11.05 – 11.35 Odmor
OKROGLA MIZA
Moderatorji: izr. prof. dr. Brigita Skela Savič, mag. Peter Požun / doc. dr. Simona Hvalič Touzery
11.35 – 13.35

Člani okrogle mize so:
- Monika Ažman – novo izvoljena predsednica Zbornice zdravstvene in babiške nege – Zveze strokovnih društev medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov Slovenije
- Marija Verbič - Skupnost ravnateljev srednjih zdravstvenih šol, ravnateljica Srednje zdravstvene šole Ljubljana
- Jelka Mlakar - Center RS za poklicno izobraževanje
- dr. Andreja Kvas  - Univerza v Ljubljani, Zdravstvena fakulteta
- dr. Saša Kadivec  - RSKZN, Stalna delovna skupina za bolnišnično zdravstveno nego
- dr. Aleksandra Stjepanović Vračar - Strateški svet za področje zdravstvene in babiške nege pri MZ
- Irena Šumak - Zbornica-Zveza, predsednica Sekcije medicinskih sester v vzgoji in izobraževanju
- Dr (Združeno kraljestvo Velike Britanije in Severne Irske) Majda Pajnkihar - Univerza v Mariboru, Fakulteta za zdravstvene vede
- dr. Danica Železnik - Visoka šola za zdravstvene vede Slovenj Gradec
- mag. Brane Bregar - RSKZN, predsednik
- Vesna Zupančič - Fakulteta za zdravstvene vede Novo Mesto

13.35 ZAKLJUČKI POSVETA

 


Kotizacije ni, število mest je omejenih. Na posvet se prijavite preko spletne prijavnice. Dodatne informacije dobite v Centru na št.: +386 4 5869 360 ali po e-pošti: center@fzj.si. Organizator si pridružuje pravico do manjših sprememb programa posveta. Projekt je financiran s sredstvi javnega razpisa.

 

 Vljudno vabljeni!

izr. prof. dr. Brigita Skela Savič
 
 
 
E-PRIJAVNICA