22/10/2018

Šola za klinične mentorje začetnike: Razvoj mentorske vloge v kliničnem okolju

 

POMEMBNO OBVESTILO: Vsa razpoložljiva mesta so zasedena, prijave niso več možne. 

 

Vljudno vabljeni na Šolo za klinične mentorje začetnike z naslovom

Razvoj mentorske vloge v kliničnem okolju


23. 11. 2018, lokacija: Študijsko središče Ljubljana, Ob železnici 30a, Ljubljana

PROGRAM
  9.00 – 9.20  Registracija udeležencev
  9.20 – 9.30 Uvodni pozdrav: Sanela Pivač, mag. zdr. neg., viš. pred.,. v. d. dekanje

I. SKLOP: RAZVOJ MENTORSKE VLOGE V KLINIČNEM OKOLJU
  9.30 – 10.00 Mentorska vloga v kliničnem okolju (Mateja Bahun, mag. zdr. neg. viš. pred.)
10.00 – 10.15 Ocenjevanje študentov na kliničnem usposabljanju (Sedina Kalender Smajlović, mag. zdr. neg., viš. pred.)
10.15 – 10.30 Dokumentacija kliničnega usposabljanja (Marta Smodiš, mag. zdr. neg., spec. manag., pred.)
10.30 – 10.45 Individualno delo študenta, refleksija (dr. Monika Zadnikar, pred.)
10.45 – 11.00 Razprava
11.00 – 11.30 Odmor

II. SKLOP: DELAVNICE
11.30 – 12.40 Delo v skupinah
12.40 – 13.00 Poročanje skupin
13.00 – 13.30 Razprava in zaključki

Število mest je omejeno. POMEMBNO OBVESTILO: Vsa razpoložljiva mesta so zasedena, prijave niso več možne.

Kotizacije za Šolo za klinične mentorje začetnike ni. Za več informacij smo vam na voljo v Centru za vseživljenjsko učenje, karierno svetovanje, tutorstvo in mentorstvo na tel. št. 04 5869 368 ali prek e-naslova center@fzab.si. Organizator si pridržuje pravico do manjših sprememb programa šole za klinične mentorje začetnike.

Vljudno vabljeni!

PROGRAM

 


Sanela Pivač, mag. zdr. neg., viš. pred.
Vršilka dolžnosti dekanje