03/01/2019

12. mednarodna znanstvena konferenca


 
   Vabimo vas, da se aktivno udeležite 12. mednarodne znanstvene konference z naslovom

»Izzivi in potrebe družbe na področju preventive in promocije zdravja na vseh ravneh zdravstvenega varstva«, 

ki bo na Bledu, v Hotelu Astoria 6. 6. 2019

Konferenca je namenjena predstavitvi aktualnih raziskovalno razvojnih del s področja vloge zdravstva pri zagotavljanju in ohranjanju celostne preventive in promocije zdravja.

Vabimo vas k oddaji izvlečkov in kasneje znanstvenih prispevkov s področja zdravstvene nege, promocije zdravja, fizioterapije in vseh drugih področij zdravstva. Na konferenco so vabljeni tudi magistrski in doktorski študenti in njihovi mentorji.

Postanite del kakovostnega dogodka, ki vam omogoča promocijo vašega raziskovalnega dela in delitev vaših spoznanj z drugimi strokovnjaki iz Slovenije in tujine.

 
Tematska področja: 
- Odzivi stroke zdravstvene nege na sodobna stanja/izzive/potrebe na področju preventive in promocije zdravja
- Medpoklicno in medsektorsko povezovanje za razvoj kakovostne zdravstvene obravnave 
- Preventiva in promocija zdravja skozi različna starostna obdobja
- Gibanje in telo skozi različna starostna obdobja v luči preventive in promocije zdravja
- Raziskovanja in na dokazih podprta praksa v okviru preventive in promocije zdravja
-       Management, vodenje in kakovost v zdravstvu
-       Management in kakovost izobraževanja
- Družba, zdravje in politika
 
Pomembni datumi: 
do 15. februarja 2019 poslati izvleček (podaljšan rok do 25. februarja 2019)
do 8. marca 2019 obvestilo o uvrščenih izvlečkih
do 5. aprila 2019 oddaja prispevkov
do 23. april 2019 recenzije prispevkov
do 10. maja 2019 oddaja končnih prispevkov
 
IZVLEČEK
Izvleček naj obsega do 500 besed, pisan naj bo v strukturi IMRD, opredeliti je potrebno tematsko področje izvlečka. Sprejemamo raziskovalna dela ali dele raziskav, ki še niso objavljene in pregledne znanstvene prispevke. Izvleček pošljite na center@fzab.si. Več informacij dobite na www.fzab.si. 
Izvleček bo pregledal Programski odbor konference. Prvi avtorji uvrščenih izvlečkov bodo prejeli nadaljnja navodila za pripravo prispevka. Število mest aktivnih udeležencev je omejeno. 
 
Informacije o kotizaciji:
Aktivni udeleženci konference - 130 EUR
Aktivni udeleženci konference – študenti RS - 75 EUR
Aktivni udeleženci konference – študenti FZAB - 55 EUR
Drugi udeleženci konference - 150 EUR
 

Vsa vprašanja vezana na izvlečke, kotizacijo ali pomemenbe datume naslovite na center@fzab.si ali po telefonu na 04 586 93 68. 

Vljudno vabljeni!

 

Sanela Pivač, mag. zdr. neg., viš. pred.
Vršilka dolžnosti dekanje

 

NAVODILO ZA ODDAJO PRISPEVKA

NAVODILO ZA PRIPRAVO POSTERJA

NAVODILO ZA PRIPRAVO PREGLEDNEGA PRISPEVKA


Projekt »Podaljševanje delovne aktivnosti in zmanjševanje odsotnosti z dela v KRZS – STAR-VITAL: Združeni ukrepi za vitalnost starejših delavcev«. Naložbo financirata Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada ter Republika Slovenija, in sicer Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. Naložba se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020, v okviru 8. prednostne osi: »Spodbujanje zaposlovanja in transnacionalna mobilnost delovne sile«, 8.3. prednostne naložbe: »Aktivno in zdravo staranje«, 8.3.1. specifičnega cilja »Podaljševanje in izboljšanje delovne aktivnosti starejših, vključenih v ukrepe«. 

  

PRIJAVNICA