12/04/2019

8. šola raziskovanja: Razvoj zdravstvene nege kot znanstvene discipline v kliničnem okolju

 

Vabimo vas na 8. šolo raziskovanja z naslovom

RAZVOJ ZDRAVSTVENE NEGE KOT ZNANSTVENE DISCIPLINE V KLINIČNEM OKOLJU,

ki bo dne 30. 5. 2019 na Kliniki Golnik  s pričetkom ob 9.00 uri.

8. šola raziskovanja je namenjena vsem, ki se ukvarjajo z raziskovanjem v kliničnem okolju. 

 

PROGRAM

08.30 – 09.00: Registracija udeležencev  

09.00 – 09.20: Raziskovanje in etika v ZN (Sedina Kalender Smajlović, mag. zdr.neg., viš.pred.)

09.20 – 09.40: Metode raziskovanja (Sanela Pivač, mag. zdr. neg., spec. managementa, viš. pred.)

09.40 – 10.00: Iskanje literature (Nina Rustja, univ. dipl. bibl., bibliotekar)

10.00 – 10.15: Opredelitev vzorca za raziskavo (načini vzorčenja s primeri) (izr.prof.dr. Mirna Macur)

10.15 – 10.30: Odmor 

10.30 – 12.00: Raziskovalna vprašanja in hipoteze kvantitativnega raziskovanja; Pravila pri oblikovanju anketnega vprašalnika; Tipi spremenljivk in tipi statističnih testov, ki jih določa tip spremenljivk (primeri) (izr.prof.dr. Mirna Macur)

12.00 – 12.30: Odmor 

12.30 – 14.00: Raziskovalna vprašanja kvalitativnega raziskovanja; Metode zbiranja podatkov v kvalitativni raziskavi (intervju, fokusna skupina, opazovanje); Obdelava podatkov, zbranih z intervjujem in fokusno skupino, izgled končnega poročila (mag. Branko Bregar, dipl. zn., viš. pred.)

 

Kotizacija za 8. šolo raziskovanja znaša 50,00 EUR. V kotizacijo so zajeta predavanja, gradivo in pogostitev. Vse potrebne informacije o plačilu kotizacije boste prejeli ob opravljeni spletni prijavi na dogodek.

Za več informacij smo vam na voljo v Centru za vseživljenjsko učenje, karierno svetovanje, tutorstvo in mentorstvo na tel. št.: 04 5869 368 ali po e-pošti: center@fzab.si. Organizator si pridružuje pravico do manjših sprememb programa 8. šole raziskovanja.

 

Vljudno vabljeni!

 

Sanela Pivač, mag. zdr. neg., viš. pred.
Vršilka dolžnosti dekanje

PRIJAVNICA

 

 

PRIJAVNICA