03/01/2020

13. mednarodna znanstvena konferenca

 

Izvedli smo

13. mednarodno znanstveno konferenco z naslovom: 

Odgovornosti zdravstvene politike in zdravstvenega managementa za zadržanje in razvoj kadrov v zdravstveni negi in drugih zdravstveni strokah - 2020 mednarodno leto medicinskih sester in babic

 

Konferenco, ki bi se morala odvijati na Bledu, smo izvedli prek aplikacije Zoom 24. 9. 2020.

 O KONFERENCI:

13. mednarodna znanstvena konferenca 2020 je umeščena v kontekst mednarodnega leta  medicinskih sester in babic. Namenjena je predstavitvi aktualnih raziskovalno razvojnih del s področja vloge zdravstva pri zagotavljanju in ohranjanju celostne preventive in promocije zdravja, krepitvi poklicev in povezovanju različnih zdravstvenih strok za celostno obravnavo posameznika. S tem namenom se nam pridružuje evropsko združenje ASPHER (The Association of Schools of Public Health in the European Region). 

Vabimo vas k predstavitvi in ogledu znanstvenih prispevkov s področja zdravstvene nege, promocije zdravja, fizioterapije paliative in vseh drugih področij zdravstva. 

Program konference 

 

TEME:

ZDRAVSTVO ZA DOBROBIT POSAMEZNIKA SKOZI PRIZMO SPREMEMB V SODOBNI DRUŽBI

Družba, zdravje in politika
    •   Management, vodenje in kakovost v zdravstvu
    •   Spodbujanje večjega vlaganja v kadrovske vire v zdravstvu 
Zaposlovanje ustreznih kadrov v zdravstvu na vodstvene položaje 
Management in kakovost izobraževanja v zdravstvu

VSAKDANJE PRAKSE IN POTREBNE SISTEMSKE IZBOLJŠAVE

Raziskovanje in na dokazih podprta praksa v okviru zdravstvene nege, fizioterapije in drugih zdravstvenih strok 
Medpoklicno in medsektorsko povezovanje za razvoj kakovostne zdravstvene obravnave
Odzivi zdravstvene nege in fizioterapije na sodobna stanja/izzive/potrebe na področju paliative (preventiva in promocija zdravja)

ISKANJE IN PRENOS DOBRIH PRAKS V ZDRAVSTVENI OBRAVNAVI 

Izmenjava dobrih praks na področju fizioterapije – izkušnje, novosti in vizija v prihodnost 
Izmenjava dobrih praks na področju zdravstvene nege – izkušnje, novosti in vizija v prihodnost 

 

ZBORNIK


PDF dokument

Več informacij o konferenci  dobite na center@fzab.si ali telefonsko: 04 586 93 68.