17/07/2020

14 šola za klinične mentorje

 

NAJAVLJAMO

14. šolo za klinične mentorje z naslovom

»Novosti in trendi razvoja kliničnega usposabljanja študentov«

Spletni dogodek (ZOOM), 16. oktober 2020

 

Vabimo vas k udeležbi 14. šole za klinične mentorje. kjer bomo obravnavali nova spoznanja na področju trendov razvoja kliničnega usposabljanja študentov. Priporočamo, da se tovrstnega izobraževanja za obnovitev in nadgraditev znanja ter sledenje novostim na področju mentorstva udeležite vsako leto ali pa najmanj na tri leta.

TEMATSKA PODROČJA

14. šola za klinične mentorje bo namenjena obravnavi novim trendom v izobraževanju kliničnih mentorjev. Tematska področja:

pripravljenost za sodelovanje pri reševanju pedagoških in andragoških vprašanj, ki se nanašajo na organizacijo in vodenje kliničnega usposabljanja študentov, na dokazih podprti praksi, upoštevanju etičnih standardov,

novi trendi izobraževanja: program za izpopolnjevanje Mentorstvo v kliničnem okolju, uporaba simulacij v izobraževanju, nove metode izobraževanja. 

 
PROGRAM
v pripravi
 
Prosimo vas, da se na dogodek prijavite preko SPLETNE PRIJAVNICE. Udeležba je brezplačna, število mest pa je omejeno. 15. 10. 2020 bodo prijavljeni po elektronski pošti dobili povezavo do ZOOM dogodka in e-gradivo.  Za več informacij smo vam na voljo na center@fzab.si ali 04 5869 368.
 

Vljudno vabljeni,

Doc. dr. Ivica Avberšek Lužnik, 
Dekanja

 

PRIJAVNICA