22/12/2020

14. mednarodna znanstvena konferenca

 

Fakulteta za Zdravstvo Angele Boškin vabi na 

14. znanstveno konferenco,
z naslovom

Povezovanje zdravstvenih ved skozi teorijo in prakso za znanstveni razvoj in napredek zdravstvenih strok ter dobrobit uporabnikov,

ki bo dne 10. 6. 2021, v Hotelu Astoria na Bledu.

O KONFERENCI:

14. mednarodna znanstvena konferenca 2021 povezuje. Povezuje zdravstvene vede v praksi in podpira sodelovanje različnih zdravstvenih strok. Povezuje teorijo in prakso in dognanja raziskav z uporabniki. Umešča ugotovitve stroke v širši prostor za promocijo potrebnih izboljšav.

Namenjena je predstavitvi aktualnih raziskovalno razvojnih del na področju zdravstvene nege, promocije zdravja, fizioterapije, in drugih zdravstvenih strok. 

Cilj je povezovanje zdravstvenih strok v praksi ter diseminacija predlogov izboljšav za vzpostavitev trikotnika znanja med akademskim in kliničnem okoljem za dobrobit posameznika.

 Vabimo vas k oddaji izvlečkov in kasneje znanstvenih prispevkov s področja zdravstvene nege, promocije zdravja, fizioterapije, in vseh drugih področij zdravstva.

TEME:

POVEZOVANJE ZDRAVSTVENIH VED V PRAKSI, SODELOVANJE RAZLIČNIH PROFILOV

Promocija zdravja
Izmenjava dobrih praks na področju fizioterapije – izkušnje, novosti in vizija v prihodnost
Izmenjava dobrih praks na področju zdravstvene nege – izkušnje, novosti in vizija v prihodnost
Med-poklicno in medsektorsko povezovanje za razvoj kakovostne zdravstvene obravnave

POVEZOVANJE TEORIJE IN PRAKSE – RAZISKOVALNI VIDIK 

Znanje in na dokazih podprta praksa na področju zdravstvenih ved 
Znanje za izobraževanje v zdravstvenih vedah
Izboljševanje prakse s kliničnim raziskovanjem
Klinično raziskovanje

VSAKDANJE PRAKSE IN POTREBNE SISTEMSKE IZBOLJŠAVE

Znanje in veščine za kakovostno profesionalno delo
Uvajanje izboljšav
Družba, zdravje in politika
Management, vodenje in kakovost v zdravstvu

ROK ZA ODDAJO IZVLEČKOV: 3. 2. 2021

Izvleček naj obsega do 500 besed, pisan naj bo v strukturi IMRD, opredeliti je potrebno tematsko področje izvlečka. Sprejemamo raziskovalna dela ali dele raziskav, ki še niso objavljene, in pregledne znanstvene prispevke. Izvleček bo pregledal Programski odbor konference. Korespondenčni avtorji uvrščenih izvlečkov bodo prejeli nadaljnja navodila za pripravo prispevka. Število mest aktivnih udeležencev je omejeno.

Izvleček pošljite na center@fzab.si.

Navodila za pripravo izvlečkov 

POMEMBNI DATUMI:

do 3. 2. 2021 oddaja izvlečka
do 5. 2. 2021 obvestilo o uvrščenih izvlečkih
do 12. 3. 2021 oddaja prispevkov
do 31. 3. 2021 recenzije prispevkov
do 20. 4. 2021 oddaja končnih prispevkov

KOTIZACIJA

Kotizacija za udeležence mednarodne znanstvene konference znaša:

Aktivni udeleženci konference: 150 EUR
Aktivni udeleženci konference – študenti RS: 75 EUR
Aktivni udeleženci konference – študenti FZAB: 50 EUR
Drugi udeleženci konference: 150 EUR

V kotizacijo so vključena predavanja, kosilo, pogostitev v odmorih, potrdilo o udeležbi, zbornik predavanj. V primeru izvedbe konference na daljavo zradi epidemioloških razmer, bo kotizacija znašala 50 EUR. Kotizacijo je potrebno nakazati na transakcijski račun  Fakultete za zdravstvo Angele Boškin na številko: SI56 0700 0000 1033 819, sklic 00-10062021. Pravne osebe (organizacije) plačajo kotizacijo po izstavitvi računa v valutnem roku. Fizične osebe (samoplačniki) morajo kotizacijo poravnati najmanj tri dni pred dogodkom. 

Programski odbor si pridružuje pravico do programskih sprememb. Število mest je omejeno. Prijava na dogodek bo možna po poteku roka za oddajo izvlečkov. Več o prijavi in plačilu kotizacije za fizične in pravne osebe dobite, center@fzab.si in 04 586 93 68.

 

Vljudno vabljeni,

doc. dr. Ivica Avberšek Lužnik,
Dekanja